teskon2015

BİLDİRİLER


Davetli Konuşmacılar

ASHRAE Bina Enerji Sertifikalandırma Programı
William P. Bahnfleth


Enerji Verimliliği Ve İç Çevre Kalitesinin Değerlendirilmesi
Ulla Haverınen


İç Çevre Kalitesi Semineri


Avrupa ve ABD Okullarında İç Çevre Kalitesi – Öğrenci Sağlığı ve Öğrenmesine Etkileri
Ulla Haverinen


Okullarda İç Hava Kalitesi ve Yönetim: Günümüz Bilgi ve Pratiği
Macit Toksoy


İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi
Gülen Güllü


Kreş Ve Anaokullarında İç Ortam Hava Kalitesi Çalışmaları
Sinan Keskin


Okullarda İç Çevre Konfor Bileşeni Olarak Aydınlatma
Tuğçe Kazanasmaz


Okullarda İç Hava Kalitesi Eğitimi: Pilot Çalışma İzmir
Macit Toksoy, Sait C. Sofuoğlu, Aysun Sofuoğlu, İbrahim Atmaca, Z.Tuğçe Kazanasmaz, Melik Kara, Hasan Yüksel, Orhan Ekren, İrfan Sayar, Necmi Varlık


Okullarda İç Hava Kalitesinin Geliştirilmesi: Örnek Uygulama
Orhan Ekren, Macit Toksoy, Sait C. Sofuoğlu, Ziya Haktan Karadeniz, Sinan Aktakka, Güniz Gacaner Ermin, İbrahim Atmaca, Necmi Varlık


Sınıflarda Havalandırma Debisinin Belirlenmesi
Macit Toksoy, Sait C. Sofuoğlu, Orhan Ekren, Ekincan Ufuktepe, Necmi Varlık


İç Hava Kirleticileri ve İnsan Sağlığına Etkisi
Sait C. Sofuoğlu


Bina ve Dekorasyon Malzemelerinin İç Hava Kalitesine Etkisi
Sibel Menteşe


Sentetik Koku Maddeleri ve İç Hava Kalitesine Etkileri
Aysun Sofuoğlu


Alışveriş Merkezlerinde İç Hava Kalitesi
Zeynep Akdilli Oral, Ahmet Arısoy


Şehirlerarası Otobüslerde Havalandırma Ve İç Hava Kalitesi
İbrahim Atmaca


Metro İstasyonları İle Metro ve Şehirlerarası Tren Vagonlarında İç Hava Kalitesi
Burcu Onat


Hastanelerde İç Hava Kalitesi; Çağdaş Teknoloji Ve Türkiye’de Görünüm
Ali Boylu


Hastanelerde Yangın Önlemlerinin İç Hava Kalitesine Etkisi Ve Yangınlarda İç Hava Kalitesinin Korunması
Abdurrahman Kılıç


Spor Salonlarında Isıl Konfor İç Hava Kalitesi Ve Aydınlatma
Özgün Korukçu


Endüstriyel Tesislerde İç Hava Kalitesi
Gürkan Durgun


İklimlendirme Sistemlerinde İç Hava Kalitesi İçin Havanın Filtrelenmesi
Numan Hoda


Havalandırmada Enerji Geri Kazanımı: Araştırma Ve Geliştirme
Utku Şentürk, Sinan Aktakka, Macit Toksoy


Konutlarda İç Hava Kalitesi Ve Uygulamaları
Sedat Taşkın, Hasan Heperkan


Yeraltı Maden Ocaklarında İç Hava Kalitesi
Arkun Andıç, Abdurrahman Kılıç


Yeraltı Maden Ocaklarında Havalandırma Kriterleri
Burak Olgun, Serdar Gültek, Hüseyin Bulgurcu


 Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme


Bir Isı Geri Kazanım Cihazının Performans Karakteristiklerinin Deneysel Ve Sayısal Olarak Belirlenmesi
Utku Şentürk, Meltem Altın, Göknil Ağar, Sinan Aktakka, Macit Toksoy


Chill-Sim Doğal Ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chıller Gruplarının Performans Ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı
Hasan Acül


Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım Ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu
Murat Özer, Erhan Budak


Bir Dilim Transformatör Radyatöründe Akış ve Isı Transferinin Farklı Yağ Tipleri Kullanılarak İncelenmesi
Özben Kaymaz, Gökhan Kalkan, Tahsin Başaran, Aytunç Erek


Kombideki Isı Değiştirici Kapasitesine Tasarım Parametrelerinin Etkisi
Hasan Avcı, Dilek Kumlutaş, Ahmet Kapar, Mustafa Dutucu


Örnek Bir Yapının Isıtma-Soğutma Uygulamasında Güneş Enerjisi Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Simülasyon Tekniği İle İncelenmesi
Bilsay Pastakkaya, Kürşat Ünlü, Recep Yamankaradeniz


Tek Yanlı Düzlemsel Anigenişlemeli Kanallarda Çevrintili Türbülanslı Akışın Bilgisayarlı Simülasyonu
Tahir Karasu


Düzlemsel Simetrik Anigenişlemelerde Çevrintili Türbülanslı Akışın Sayısal Araştırılması
Tahir Karasu


Yüksek Blokajlı Kanal İçinde Laminer Sürekli Akış İçin Ard Arda İki Silindir Etrafında Akış Ve Isı Karakteristiklerinin Nümerik Olarak İncelenmesi
Neslihan Güneş, A. Alper Özalp


Perde Desenli Gövde Borulu Tip Isı Değiştiricilerinin Optimizasyonu, Cfd Analizi Ve Deneysel İncelenmesi
Ahmet Aydın, Serdar Yurduseven, Tahsin Engin, Gülcan Özel


Hazır Meyane Üretim Sisteminde Ürünün Soğutulma Prosesine Göre Özel Bir Granülasyon Makinesinin Tasarımı
Cemil Günhan Erhuy, Mehmet Gökçedağlıoğlu, Mahmut Esat Tanrıbilir, Yıldırım Kılıç, Mehmet Teke, A. Alper Özalp


Farklı Yayma Katsayıları İçin Otomotiv Dış Aydınlatma Lambası Isıl Karakteristiklerinin Sayısal İncelenmesi
Sercan Boduroğlu, Muhiddin Can


Taşıt Motorları İçin Rezonatör Tip Susturucu Tasarımı
Ahmet Çağlayan, Haluk Erol


Afyonkarahisarda Kurulu Olan Monokristal, Polikristal Ve İnce Film Güneş Panellerinin Verimliklerinin İncelenmesi
Yüksel Oğuz, Abdil Karakan, Bahtiyar Uslu


Doğalgazlı Isıtma Cihazlarında (Kombi) Atık Gazdan Enerji Kazanımı Sağlayan Yeni Nesil Plakalı Reküperatörün Simülasyon Tabanlı Geliştirilmesi
Turgut Oruç Yılmaz


Su Tasarrufu Sağlayan Emniyet Valfinin Optimum Tasarımının Geliştirilmesi
Muhammed Safa Kamer, Ahmet Kaya, Hüseyin Emre Şahin, Abdullah Şişman


Akan Elektrolitli-Doğrudan Metanollü Yakıt Pilinin Üç Boyutlu Modelinin Geliştirilmesi
Ömer Faruk Atacan, Uğur Gençalp, Can Özgür Çolpan


Elektronik Cihazların Soğutulmasının Farklı Türbülans Modelleri Ve Duvar Yaklaşımları İle Cfd Simülasyonu
Fuat Tan, Ahmet Serhan Canbolat, Burak Türkan, Bahadır Erman Yüce


Acil Durum Tünel Havalandırmasında Bölgesel Faktörlerin Sayısal Olarak İncelenmesi
Efe Ünal


Derslik İçi Taze Hava Dağılımının Sayısal Olarak Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi
Mmo İzmir Şubesi İç Çevre Kalitesi Çalışma Grubu


Dış Yüzey Sıcaklığı Periyodik Olarak Değişen Kapalı Ortamlarda Birleşik Doğal Taşınım: Duvar Isı İletimi Etkisi
Buğra Sarper, Orhan Aydın


Nanoakışkan İçeren Tek Fazlı Mini Doğal Taşınım Döngülerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Ziya Haktan Karadeniz, Alpaslan Turgut


Farklı Basınçlar Altında Solvent Vakumlu Buharlı Kurutma Fırını Tasarımı Ve Akış Analizi
Serdar Yurduseven, Ahmet Aydın, Tahsin Engin


 Soğutma Teknolojileri Sempozyumu


Hijyenik Tasarım İle Gıda Üretim Tesislerindeki CIP Uygulamalarında Potansiyel Tasarruf İmkânları
Knuth Lorenzen


Avrupa Hijyenik Mühendislik Ve Tasarım Grubu (Ehedg) Yaklaşımı İle Gıda Üretiminde Hijyenik Tasarım Kriterleri
Onur Devres


Gıda Sanayindeki Hijyenik Öncelikler
Barbaros Özer


Ülkemizde Taze Ürün Depolayan Soğuk Muhafaza Tesislerinde Teknik Ve Ekonomik Nitelikler
Rahmi Türk, Hakan Karaca


Meyve Ve Sebzelerin Muhafazasında Soğuk Depoların Kalite Ve Kantiteye Etkileri
Rahmi Türk, Işılay Yıldırım, Derya İkat


Gıda Proseslerinde Soğutma İşleminde Vurgulu Hava Jetlerinin Kullanımı
Ferruh Erdoğdu


Kriyojenik Ve Mekanik Dondurma Sistemlerinde Donma Sürelerinin Gıda Türüne Bağlı Karşılaştırmalı İncelenmesi
Nazmi Yılmaz, Enver Yalçın, M. Ziya Söğüt


Ticari Bir Geciktirmeli Mayalama Kabininin Akış Ve Sıcaklık Analizi
Ali Özyurt, Deniz Yılmaz, Barış Yılmaz


Soğuk Depo Enerji Verimliliği İçin Kontrol Senaryolarının Geliştirilmesi
Hüseyin Bulgurcu, Mustafa Asker


Co2 Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı
Arif Emre Özgür, Ahmet Kabul, Hilmi Cenk Bayrakçı


Atık Su Isı Pompalarının Tasarımı Ve Enerjetik Performansının Değerlendirilmesi
Mustafa Araz, Oğuzhan Çulha, Arif Hepbaşlı, Orhan Ekren, Hüseyin Günerhan, Emrah Bıyık


Isı Pompalarında Isı Geri Kazanımı, Sistem Ve Enerji Verimliliğine Etkileri
Bekir Cansevdi


Soğutma Çevrimlerinde Ejektör Kullanımının Araştırılması
Hamza Taş, Necati Bilgin, Utku Şentürk, Ali Güngör


Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu Ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi
Şaban Ünal, Çağrı Kutlu, Mehmet Tahir Erdinç


Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinin Adsorpsiyonlu Isı Pompası Kullanılarak Veriminin Arttırılması
Gizem Arslan, Gamze Gedız Ilıs, Semra Ülkü


Evaporatör Tasarımlarında Farklı Malzeme Ve Konstrüksiyon Uygulamaları İle Karşılaştırmalı Yeni Yaklaşımlar
Feyza Şahin, Hayati Can, Naci Şahin


Kanatlı Borulu Evaporatörlerde Devre Tasarımının Kapasiteye Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Ergin Bayrak, Naci Şahin


Otomotiv Klima Yoğuşturucularında Kullanılan Mikro Kanallı Aluminyum Borularda Isı Geçişinin İncelenmesi
Kemal Ermiş, İsmail Ekmekçi


Çift Kademeli Absorbsiyonlu – Buhar Sıkıştırmalı Kaskad Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi
Canan Cimşit, İlhan Tekin Öztürk


Düşük Sıcaklıktaki Isı Kaynağı İle Tahrik Edilen Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Su-Libr Ve Su-Licl Eriyiklerinin Karşılaştırılması
Nazım Kurtulmuş, İlhami Horuz


Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Soğutma Suyu Düzenlemesinin Araştırılması
Nazım Kurtulmuş, İlhami Horuz


Soğuk Oda Evaporatörlerindeki Defrost Isıtıcıları İçin Karşılaştırmalı Ömür Testleri
Ali İlker Tuğru, Naci Şahin


Kanatlı Borulu Yoğuşturucularda İki-Fazlı Akış Bağıntılarının Isıl Kapasite Hesabına Etkilerinin İncelenmesi
Mete Özşen, Naci Şahin


R-404a Ve R-407c Soğutkanlarıyla Çalışan Deneysel Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi
Gamze Bayram, Arzu Şencan Şahin, Samed Şentürk, Bülent Kopuz


Aktif Manyetik Rejenerasyonlu Buzdolabı Ve Ticari Buzdolablarının Karşılaştırması
Hadi Ganjehsarabı, Ali Gungor


Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür – Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi
Cafer Solum, Hasan Heperkan


Co2/Nh3 Kaskat Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi Ve Performans Değerlendirmesi
Deniz Yılmaz, Nasuh Erdönmez, Ali Özyurt, Barış Yılmaz, Mustafa Kemal Sevindir, Ebru Mançuhan


Vakum Yalıtım Panellerinin Buzdolaplarında Kullanımının Enerji Verimliliğine Etkisi
Hilmi Cenk Bayrakçı, Metin Davraz, Ali Ekrem Akdağ


Bir Split Klima İç Ünitesinin Endoskopik Ve Stereo Pghö Yöntemleri İle İncelenmesi
Özgün Özer, Dilek Kumlutaş, İlhami Gümüş, Soner Suda


Hava Soğutmalı Çift Kademeli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Enerji Ve Ekserji Analizi
Kenan Saka, Nurettin Yamankaradeniz, Faruk Kaynaklı, Ömer Kaynaklı


Üç Evaporatörlü Bir Soğutma Sisteminin Deneysel Analizi
Hikmet Doğan, Mustafa Aktaş, Şafak Ataş


Çoklu Buharlaştiricili Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin Arttirilmasi
Hikmet Doğan, Mustafa Aktaş, Şafak Ataş


Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi
Fatih Yiğit, Ahmet Kabul


R-1234yf Soğutucu Akışkanının Akış Ve Isıl Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Kamil Arslan, Mustafa Karagöz, Emrah Deniz, İsmail Ekmekçi


Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu


Akdeniz Ülkelerinde Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara (Nseb) Doğru
Stefano Paolo Corgnatı, Verena Marie Barthelmes, Crıstına Becchıo, Cecilia Guala


Bina Enerji Verimliliği Düzeyinin Belirlenmesinde Referans Bina Ve Referans Değerlerin Önemi
Zerrin Yılmaz


Güneş Termal Enerjili Ve Fotovoltaik Destekli “Neredeyse Sıfır Enerjili Binaların” Enerji Ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi
Erdem Adıgüzel, Nader Javani


Sürdürülebilir Binalar / Türkiye’nin İlk Akıllı Binasının 21 Yıllık Geçmişi; Sabancı Center
Eser Çizer


Avrupa Birliği Direktifi Doğrultusunda Binalarda Yaklaşık Sıfır Enerji Düzeyinin Akdeniz Ülkesi Olan Türkiye’de Konut Binaları İcin Belirlenmesine Yönelik Uygulama Örneği
Neşe Ganiç Sağlam, Ayşe Zerrin Yılmaz


Binalarda Enerji Performans Direktifi İle Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin Karşılaştırılması
Esra Turan Tombak


Bina Enerji Performansını Artıracak Alternatif Isıtma Sistemi Uygulamalarının Doğal Gaz Ve Elektrik Piyasalarına Etkileri
Nezih Enes Evren


Yenilenebilir Enerji Kullanımında Derece-Saat Tabanlı Ekonomik Değerlendirme Yöntemi
Birol Kılkış


Örnek Bir Bina İçin Farklı Enerji Performans Programlarının Isıtma-Soğutma Yük Hesaplarının Karşılaştırılması
Alpay Kürekci, Seyit Kaplan


Soğutma Yükü Hesaplamalarının Bilgisayar Destekli Analizi
Abdullah Yıldız, Mustafa Ali Ersöz, Ali Altıner, Tahir Berkay Bilki


Büyük Yerleşkelerin Isıtma Sistemlerinde Hidrolik Balans Ve Enerji Verimliliği; Örnek Uygulama
Ziya Söğüt, Hamit Mutlu, T. Hikmet Karakoç


Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (Bep-Tr) Kapsamında, Farklı İklim Bölgelerinde Yapı Biçimi Dönüşümünün Ve Zon Sayısı Hesabının Değerlendirilmesi
Selcen Nur Erikci, Gülay Zorer Gedik


Yapı Bilgi Sistemi (Bım) İle Mekanik Tesisat Projeleri
Seyit Kaplan, N. Alpay Kürekci


Konut Dışı Binalarda Yıllık Enerji Tüketimi Ve Enerji Verimliliğinin İncelenmesi
Günay Özdemir, Nurdil Eskin


Konut Binalarının Yaşam Dönemindeki Enerji Tüketimi Ve Yaşam Dönemi Maliyetinin Hesaplanması
Kemal Ferit Çetintaş, Zerrin Yılmaz


Ömür Maliyet Analiziyle Entegre Edilmiş Tavlama Benzetimi Meta Sezgiseli Yöntemi İle Yalıtım Kalınlığının Optimizasyonu
Figen Balo, Ukbe Üsame Uçar


Bir Konut Binasının Enerji Performansının Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi Ve Co2 Salımı Açısından Değerlendirilmesi
Suzi Dilara Mangan, Gül Koçlar Oral


Bina Yapı Malzemeleri İçin Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Geliştirilmesi
Beyza Beyhan, Kemal Cellat, Okan Karahan, Yeliz Konuklu, Cengiz Dündar, Caner Güngör, Halime Paksoy


Konutların Farklı Cam Ve Doğrama Özelliğindeki Pencerelere Bağlı Isıtma Ve Soğutma Enerji Gereksinimi
Okan Kon, Hüseyin Bulgurcu


Konut Ve Ofis Fonksiyonlu Hacim Örneğinde Yapı Kabuğu Enerji Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Seda Kaçel, Ayşegül Ekşi, A. Zerrin Yılmaz


Özgün Ve Özgün Olmayan Yapı Bileşenlerine Göre Geleneksel Yapıların Enerji Performansının Karşılaştırılması
Gülçin Süt, Merve Tuna Kayılı


Düz Çatılarda Gizli Enerji Depolama Potansiyelinin İzmir Örneği Bağlamında Değerlendirilmesi
Ayça Tokuç, Tahsin Başaran, Cengiz Yesügey


Farklı İklim Bölgelerinde Otel Yapılarının Isıtma Ve Soğutma Yükleri Açısından Karşılaştırılması
Ayşe Demirtaş, Gülay Zorer Gedik


Enerji Performansı Yüksek Yangına Dayanıklı Binalar
Koray Uğurlu, Galip Temir


Isıtma Ve Soğutma Derece Saat Hesaplamalarında Enlem-Boylam- Rakım İlişkisinin Marmara Bölgesi İçin Araştırılması
Mustafa Ertürk, Hasan Aytuğ Kurt, Alevay Kılıç, Semin Kaya


Üç Büyük Şehir Merkezi İçin Bin-Data Değerlerinin Belirlenmesi
Şaban Pusat, İsmail Ekmekçi, Ahmet Coşkun Dündar , Kemal Ermiş


Bir Üniversite Binası İçin Enerji Etüd Ve Verimliliği Arttırıcı Proje (Vap) Çalışması
İsmail Ekmekçi, Nevzat Şadoğlu, İsmet Tetik, Kemal Ermiş


 Termodinamik Sempozyumu


Nemli Havalı Bir Klima Sürecinin Enerjisel Ve Ekserjisel Analizi
Antun Galovic, Ahmet Can, Marija Zivic


Güneş Altında Kurutma Prosesinde Biberin Konvektif Isı Transfer Katsayısının Belirlenmesi
Kamil Neyfel Çerçi, Ebru Kavak Akpınar


Taşıtlarda Buğunun Giderilmesi
Alper Yılmaz, Tuncay Yılmaz, Mehmet Tahir Erdinç, Fatih Han Avcı


Bina Isıl Konforunun Sağlanmasında Faz Değiştiren Madde Kullanımı
Kemal Cellat, Beyza Beyhan, Halime Paksoy, Okan Karahan, Yeliz Konuklu, Cengiz Dündar, Caner Güngör


Sabit Isı Kaynaklı Ve Sıcak Su Dolaşımlı Isıtma Sistemlerinin Zaman Bağımlı Süreçler Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi
Mehmet Emin Arıcı


Bir Zeytinyağı Rafinasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi
Elif Bozoğlan, Arif Hepbaşlı, Hüseyin Günerhan


Jeotermal Destekli Hidrojen Sıvılaştırma Çevriminin Termodinamik Ve Termoekonomik Analizi
Ceyhun Yılmaz, Mehmet Kanoğlu, Ayşegül Abuşoğlu


Organik Rankıne Çevrimi (ORC) İle Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi
Barış Kavasoğulları, Ertuğrul Cihan


Bir Buz Depolama Tankında Soğutucu Geometrisinin Buz Oluşumuna Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Gökhan Günhan, Ahmet Fertelli, Ertan Buyruk


Manyetik Erıcsson Soğutma Çevriminin Parametrik Olarak İncelenmesi
Yunus Emre Çetin, Orhan Aydın


Şanlıurfa Kış Şartlarında Bir Toprak-Hava Isı Değiştiricisinin Performans Analizi
Hüsamettin Buluti, Refet Karadağ, Yunus Demirtaş, İsmail Hilali


Yutucu Plaka Üzerine Konik Yayların Yerleştirildiği Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Isıl Verim Analizi Ve Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi
Volkan Altıntaş, Mehmet Bahattin Akgül, Mesut Abuşka


Buzdolabı Kabin İçi Sıcaklık Salınımlarının Modellenmesi
Okan Karabuğa, Mutlu İpek, Tolga Apaydın, Lütfullah Kuddusi


Çift Kademe Sıkıştırmalı Ve Üç Isı Değiştirgeçli Joule-Brayton Çevriminin Farklı Çevrim Akışkanları İçin Soğutma Etkinliğinin İncelenmesi
Tuncay Yılmaz, Mehmet Tahir Erdinç, Alper Yılmaz


Klima Cihazı Üfleme Ağzı Geometrisinin Hava Dağılımları Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak Araştırılması
Hande Bezci Zeren, Deniz Yılmaz, İbrahim Timuçin İnce, Ahmet Can


Adyabatik Kılcal Boruda Soğutucu Akışkan Olarak İzobütan(R600a) Akışının Deneysel Olarak İncelenmesi
Tolga Apaydın, Hasan Heperkan


Miniboruda Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi
Zeynep Küçükakça, Nezaket Parlak


Çakıl Taşı Yatağı Enerji Depolama Sisteminin Modellenmesi
Halil Atalay, M. Turhan Çoban, Olcay Kıncay


Otto–Stırlıng Kombine Çevriminin Termodinamik Analizi
Tolga Altınoluk, Özay Akdemir


Merkezi Isıtma Sistemlerinin Termodinamik Analizi Ve Yanma Havası Sıcaklık Değişimlerinin Ekserji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi
Tolga Altınoluk, Özay Akdemir


Bir Sıcak Su Depolama Tankının Şarj Ve Deşarj İşlemlerinde Isıl Tabakalaşma Davranışının Sayısal Olarak İncelenmesi
Mustafa Wahby Kanbar Jaber, Utku Şentürk, Aytunç Erek, Ali Güngör


Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Partikül Madde (Pm) Ve Karbon Dioksit (Co2) Seviyelerinin Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi
Osman Çotuker, Sibel Menteşe


Uçucu Organik Bileşik (Uob) Seviyelerinin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi
Deniz Taşdibi, Sibel Menteşe


Biyoaerosollerin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi
Elif Palaz , Sibel Menteşe, Müşerref Tatman Otkun


Ev Tozlarının Ağır Metal Derişimlerinin Belirlenmesi
Parisa Babaei, İlknur Durukan, Gülen Güllü


İzmir İlköğretim Okullarında İç Hava Kalitesi Eğitimi Projesi Uygulama Okulunda İç Hava Kalitesi
Tuğba Ugranlı, Sait C. Sofuoğlu, Orhan Ekren, Macit Toksoy, Sinan Aktakka


Bir Üniversitenin Farklı Mekanlarında İç Ortam Hava Kalitesinin Zamanla Değişiminin Pasif Örnekleme Yöntemi İle İncelenmesi
Yetkin Dumanoğlu, Gamze Mirzaoğlu, Tolga Elbir


Y.D.D. Yöntemi Kapsamında Yün Ve Plastik Esaslı Halı Kaplamalarının Çevresel Performansının Değerlendirilmesi Ve İç Mekân Hava Kalitesine Etkileri
Merve Tuna Kayılı, Gülser Çelebi


Sürdürülebilirlik Bağlamında Çanakkale İli İçerisindeki Örnek Bir Konut Projesinin Değerlendirilmesi
Sevil Karagöz, Sibel Menteşe


Aktif Karbon Kumaşının Sigara Filtrasyonunda Kullanımı
Firdevs Mert, İsmail Tonbul, Ayhan Topuz, Numan Hoda


 Bina Fiziği Sempozyumu


Binalarda Yaşam Döngüsü Sistem Sınırlarının BEP Yönetmeliği Çerçevesinde İrdelenmesi
Nilay Özeler Kanan, Burak Hozatlı


Mimari Proje Yarışmalarında Sürdürülebilir Tasarım
Güliz Özorhon, İlker Fatih Özorhon


Kış Dönemi İçin Yapı Kabuğunda Saydam Yalıtım Uygulaması Üzerine Bir Çalışma
Esra Lakot Alemdağ, Mustafa Kavraz


Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde Sağlık Yapıları
Gamze Karakaş, Müjde Altın


Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği: Bursa Örneği
Zuhal Şimşek, Filiz Şenkal Sezer, Nilüfer Akıncıtürk


Yangın Ürünlerinin Yaşamsal Sınır Kriterlerinin Belirlenmesi
Zuhal Şimşek, Nilüfer Akıncıtürk


Konut Kullanıcılarının İç Ortam Konfor Koşullarından Memnuniyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma
İzzet Yüksek, Esma Mıhlayanlar, Tülay Esin Tıkansak


Mimari Sürdürülebilirlik İçin Bir Değerlendirme Aracı Olarak Benzetim
Ahmet Vefa Orhon, Müjde Altın


Akdeniz İklimi İçin Yüksek Performanslı Bina Kabuğu Tasarımına Yalıtım Katmanının Dinamik Etkisi
Burhan Yörük, Ahmet Arısoy


Çift Cidarlı Cephelerdeki Akış Ve Isı Transferinin Sayısal Analizi
Tuğba İnan, Mehmet Akif Ezan, Tahsin Başaran, Aytunç Erek


İzmir’de Bulunan Bir Konutta Ölçülen Hava Sızdırmazlık Değerinin Yıllık Isıtma Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Cem Doğan Şahin, Zeynep Durmuş Arsan, Gülden Gökçen Akkurt


Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerde Cephe Yönü Ve Çatı Eğim Açısı Etkilerinin İncelenmesi
Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata


Bayburt İlinde Kurulması Düşünülen Yay Çatılı Sera İçin Güneş Enerjisi Hesaplamaları
Uğur Çakır, Erol Şahin, Kemal Çomaklı, Murat Balcı


Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleriyle Sertifikalandırılmış Sürdürülebilir Yapılarda Cam Cephelerin İrdelenmesi
Müjde Altın, Ahmet Vefa Orhon


Türkiye’den Ve Dünyadan Örnekler Işığında Çift Cidarlı Cephenin Gelişimi
Pınar Kutluay, Tuğba İnan, Ufuk Ersoy, Tahsin Başaran


Sıfır Karbon Binalara Ulaşmada Anahtar Bir Cephe Önerisi
İlknur Kükdamar, Ayça Tokuç


Eskişehir İklim Koşullarında Farklı Yönlere Bakan Ofis Binalarının Isıl Performanslarının İrdelenmesi
Hakan Ünalan, Emrah Gökaltun


İzmir, Kaynaklar `da Hava Kaynaklı Isı Pompası İle İklimlendirilen Müstakil Bir Konutun İzlenmesi Ve Modellenmesi
Rahşan Aytül Gülmez Rafaat, Zeynep Durmuş Arsan


Bir Eğitim Binasının Isıl Konfor Ve Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi
Gülben Çalış, Türkan Göksal Özbalta, Merve Kuru, Berna Alt


 Isıl Konfor Sempozyumu


Oda Havalandırmasında Isıl Konforun Sayısal Simülasyonu
Bahadır Erman Yüce, Erhan Pulat


Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşlarda Konfor Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Füsun Doba Kadem, Aslıhan Ergen


Aşırı Nemli Ortamlarda Isıl Konfor Ve İç Hava Kalitesi Projelendirme Esasları
Celalittin Kırbaş


İnsan Vücudunun Isıl Taklidi İle Oda Tipi Bir Operatif Sıcaklık Ölçerin Tasarımı, Prototip İmalatı Ve Kalibrasyonu
Fatih Evren, Birol Kılkış


Mağazalarda Spot Lambaların İnsan Isıl Konforuna Etkisinin Taguchi Yöntemiyle İncelenmesi
Nurullah Arslanoğlu, Abdulvahap Yiğit


Yerden Soğutma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Ve Isıl Konforda Sağladığı Avantajlar İle Dezavantajların Belirlenmesi
Gültekin Şahin, Abuzer Özsunar, Birol Kılkış


Üniversite Dersliklerinin Isıl Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Cem Doğan Şahin, Zeynep Atak, Melih Kılıç, Deniz Döner, Elif Çelik, Aykut Gemici, Kardelen Özcan, Faruk Öner


Bir Metro İstasyonunda Platform Ayırıcı Kapıların İç Ortam Şartlarına Etkisi
Nurdil Eskin, Mesut Gür, Oğuz Büyükşirin, Ünal Altıntaş, Yıldıray Yedikardeş


Metro İstasyonlarında İşletme Şartlarının Isıl Konfora Etkisi
Nurdil Eskin, Mesut Gür, Oğuz Büyükşirin, Ünal Altıntaş


Yalıtım Semineri


Sanayide Tesisat Yalıtımının Önemi Ve Uygulamaları
Metin Akdaş, Berkay Ömür


Tesisat Yalıtımında Uygun Malzeme Seçimi
Serhan Kaya, Mehmet Esat Oğuz


Ön Yalıtımlı Esnek Plastık Borular
Jan Thijs Van Wıjnkoop


Yüzeyde Yoğuşma Problemi
Bengül Böke


Havalandırma Ve İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
Ayhan Çakır


Tesisat ve Yangın
Faruk Bilal


 Bacalar Semineri


Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Baca Sistemleri Üzerine Getirdiği Zorunluluklar
Hakan Gür


Baca Kaynaklı Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin İstatistiksel Analizi
Muammer Akgün


Baca Yönetmeliği Ve Detayları
Ergün Gök, Muammer Akgün, Erkin Çetin


Atık Gazın Dış Cepheden Atılması İle Karşılaşılan Sorunlar
Muammer Akgün


Hava Atık Gaz Sistemlerinin Uygulama Yöntemleri
Atilla Gedik, Muammer Akgün


 Bilimsel Teknolojik Oturumlar


Metal Köpük Malzemeler Ve Yüzey Soğutmada Kullanımı
Ayla Doğan, İbrahim Atmaca, Oğuzhan Özbalcı


Yutucu Yüzeyi Dairesel Bombe İle Pürüzlendirilmiş Havalı Güneş Kolektörünün Termohidrolik Veriminin İncelenmesi
Cihan Yıldırım, İsmail Solmuş


İskenderun Demir Çelik Fabrikası Enerji Tesisi Saf Su Hazırlama Ünitesinin İncelenmesi
Emrah Yalçın, Özay Akdemir


Endüstri Yapılarında Doğal Duman Tahliyesi
Gamze Saygılı, Zuhal Şimşek


Endüstriyel Tesislerde Tesisatlarin Ve Ekipmanlarin Deprem Korumasi ve Titreşim Yalitimi
Eren Kalafat, Deniz Hadzikurtes


Bir Binanın Farklı Yöntemlerle Tasarlanan İklimlendirme Kanallarının Karşılaştırılması
Mustafa Ali Ersöz, Abdullah Yıldız, Ali Altıner, Tahir Berkay Bilki


İklimlendirme Uygulamalarında Düşük Sıcaklıklı Hava Dağıtım Sisteminin Enerji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi
M. Ali Bulut, M. Ziya Söğüt, Recep Yamankaradeniz


Klima Santrallerinde Enerji Sınıfı Hesaplama Metodu
Volkan Arslan


Sıhhi Tesisat Elemanlarında Akış Direnç Katsayılarının Deneysel Olarak Bulunması
Hüseyin Bulgurcu, Semin Kaya


Farklı Plaka Açılarına Sahip Plakalı Isı Eşanjörlerinde Isı Transferi Ve Etkinliğin Deneysel Olarak İncelenmesi
Bayram Kılıç, Osman İpek


Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü Ve Süper Pozisyon Yöntemleri İle Bir Isıtıcı Kanalın Bileşenlerinin Akışa Etkilerinin İncelenmesi
Özgün Özer, Dilek Kumlutaş, Funda Kuru


Çok Fazlı Akışlarda Performans Karakteristiklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Fuat Tan, İrfan Karagöz, Atakan Avcı


Sıcak Su Ve Kızgın Su Sistemlerinde Genleşme Ve Genleşmenin Alınması
Veli Doğan, Sultan Şimşek


Hidronik Dengesizlik (Balanslama)
Veli Doğan, Burak Kolsuk


Isıtma Sistemlerinde Sistemde Isıtıcı Su Sıcaklığının Belirlenmesi, Su Dağıtımı Ve Kollektör Bağlantıları
Veli Doğan


Denizli Bölgesinde Bulunan Çok Sistemli Otel Projesinin Sistem Seçimi
Veli Doğan, Cemre Doğan İlhan


İç Hava Kalitesinin Sağlanmasında Sıcaklık Ve Nem Dağılımının Modellenmesi
Seyhan Uygur Onbaşıoğlu, Eren Dikeç, Büşra Uğurlu, Orkun Doğu


Kontrollü Bir Hvac Test Odasının Operatif Sıcaklık Temelli Deneysel Doğrulaması
Fatih Evren, Abuzer Özsunar, Birol Kılkış


Entegre Tasarımda Multı Servıce Chılled Beam Uygulamaları
İbrahim Kaya


Kontrol Vanalarının Boyutlandırılması Ve Enerji Tasarrufuna Etkisi
Seçil Kızanlık İskender


Kapalı Yüzme Havuzlarında Enerji Yönetimi
M. Ziya Söğüt, Mehmet Özcan, T. Hikmet Karakoç


İl Bazında Çift Ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi
Hakan Pul, Mustafa Ertürk, Ali Keçebaş, Tayfun Uygunoğlu, Ali Daşdemir


Jeotermal Semineri


Türkiye’de Enerji Ve Jeotermalin Yeri
Abdurrahman Satman


Tesisat Kongresi Jeotermal Enerji Seminerleri
Niyazi Aksoy


ORC Jeotermal Enerji Santrali Doğasında Mevcut Olan Belirsizliklerle Nasıl Başa Çıkılır?
Reza Agahı, Mustafa İnanlı


Cove Fort Bınary (İkili) Güç Santrali
Ariel Sacerdotı


Jeotermal Organik Radyal Dış Akış Türbini
Claudio Spadacini, Luca Xodo, Matteo Quaia


Bavyera’daki Turboden Jeotermal Referansları Ve Bu Kanıtlanmış Çözümün Türkiye Çerçeve Koşulları Altında Avantajları
Andrea Duvıa, Joseph Bonafın


Jeotermal Kaynak Özelliklerini Karşılayacak Teknoloji Operasyonları
Gary Byak, Greg Gıbbes, Noriaki Kıtaguch


Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde Yardımcı Sistemler İzleme Ve Proses Kontrol Sistemleri
Arif Söylem


Jeotermal Elektrik Santralleri Bop Projeleri
Cihan Çanakçı


Ülkemizdeki Orta Entalpili Bir Jeotermal Kaynak İçin Tasarlanan Süperkritik Ve Subkritik Bınary Çevrim Modellerinin Karşılaştırılması
Ayşe Hilal Kıvanç Ateş, Umran Serpen


Jeotermal Sahalarda Birimleştirmenin Rezervuar Performansına Olan Etkileri
Ömer İnanç Türeyen, Abdurrahman Satman


Karbondioksitin Jeotermal Rezervuarın Üretim Performansı Üzerindeki Etkisi
Fatma Bahar Hoşgör, Ömer İnanç Türeyen, Abdurrahman Satman, Murat Çınar


Jeotermal Enerji Kullanımının Endüstriyel Uygulamaları
Hüseyin Günerhan


Sondaj Akışkanı Isıl Reolojik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Klasik Viskometre Ve Isıl Reometre
Ali Ettehadi Osgouei, Gürşat Altun, Umran Serpen


Kesinti Taşınımının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımıyla Kestirimi
Ali Ettehadi Osgoueı, Bagtyyar Durdyyev, Gürşat Altun


Türkiye’de Aynı Jeotermal Kaynaktan Yararlanma Anlaşmazlıkları Ve Yönetmelikte Birimleştirme Önerisine İlişkin Değişiklikler
İbrahim Metin Mıhçakan12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+SODEX Fuarı (teskon2015)
Tarih: 8 Nisan 2015 – 11 Nisan 2015
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

teskon2015 Afiş

8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yürütücülüğünde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

 • 1550’si kayıtlı delege olmak üzere 3300’i aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.
 • Kongre’de 72 oturumda 209 bildiri sunuldu,
 • 3 Panel
  • Yükseköğretim Kurulu Aracılığı ile Mühendislik Mesleğinin Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesi
  • Mekanik İhalelerde Tasarım, Şartnameler, Keşif Özeti Arasındaki Çelişkilerin veya Eksikliklerinin Uygulama Kalitesine Etkileri
  • Bütünleşik Tasarım ve Uygulayıcı Beklentileri
 • 20 Kurs
  • Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
  • Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserjik Yaklaşımların Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetimi
  • Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
  • Endüstriyel Tesislerde Seyreltme Havası Hesabı ve Tasarımı
  • Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
  • İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
  • Medikal Gaz Tesisatı
  • Mutfak Havalandırması
  • Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamaları
  • Sistem Seçimi
  • Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
  • Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza Bulma Teknikleri
  • Sprinkler Sistemleri Projelendirme Esasları
  • Su Şartlandırma
  • TAD (Test Ayar Dengeleme) ve Commissioning Çalışmaları
  • Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
  • VAV ve Laboratuvar Sistemlerinin Uygulaması, Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu
  • Yenilenebilir Enerjiye Giriş
  • Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve Havalandırma Hesapları
  • Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları
 • 4 Seminer
  • Bacalar Semineri
  • İç Çevre Kalitesi Seminerleri
  • Jeotermal Enerji Semineri
  • Yalıtım Semineri
 • 7 Sempozyum
  • Bina Fiziği Sempozyumu
  • Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
  • Isıl Konfor Sempozyumu
  • İç Hava Kalitesi Sempozyumu
  • Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
  • Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
  • Termodinamik Sempozyumu
 • 4 Forum
  • Bina Sertifikalandırma Sistemleri; Mevcut Durum, Sorunlar, Eksiklikler, Çözümler
  • Son Yönetmelik Değişikliklerinin Getirdikleri, Götürdükleri ve Bıraktıkları Sorunlar
 • 2 sabah toplantısı
  • Lisans Seviyesinde İklimlendirme Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Tecrübelerin Paylaşılması ve Üniversitelerimizde Yeni Uygulamalara Başlanması
  • Tesisatta Tasarımcıların Sorunları ve Çözüm Önerileri
  • İklimlendirme sektörü sivil toplum kuruluşlarının yapılanma ve sosyal konulardaki başarılarını ‘rekabetçilik` (rekabetdaşlık) alanına neden taşıyamıyoruz?
 • Kongre açılış oturumunda William P. BAHNFLETH (ASHRAE), “ASHRAE Bina Enerji Sertifikalandırma Programı” ve Ulla HAVERINEN-SHAUGHNESSY (National Institute for Health and Welfare) ise “Enerji Verimliliği ve İç Çevre Kalitesi” başlıklı sunumları gerçekleştirmişlerdir.
 • Termodinamik Sempozyumu içerisinde düzenlenen “Termodinamik Eğitimi” konulu toplantıda bütün bilim disiplinlerini ilgilendiren bir dal olması tesbitiyle, yaşam kalitesi ve yaşam düzeyinin yükseltilmesine etkisi vurgulanarak, eğitiminde kalıplardan uzak, öğrenmeyi öğretme prensibiyle hareket edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
 • Kongre yanı sıra düzenlenen teskon+SODEX Fuarına ise; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten temsilcilikleriyle birlikte 156 kuruluş katıldı.
 • 6825’i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 Sonuç Bildirgesi