Çift Cidarlı Cephelerdeki Akış Ve Isı Transferinin Sayısal Analizi

Çift Cidarlı Cephelerdeki Akış Ve Isı Transferinin Sayısal Analizi

Tuğba İnan, Mehmet Akif Ezan, Tahsin Başaran, Aytunç Erek

Bu çalışmada, doğal taşınımın olduğu bir dikdörtgen kavite sayısal yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu tarz kaviteler çift cidarlı cephe (ÇCC) sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmadaki kavite, 3 m yüksekliğinde ve 1.5 m genişliğinde, eni ise 0.30 m olarak tanımlanmıştır. Bu kavite dış ve iç mekanı ısıl olarak kontrol edilebilir bir şekilde ayırmaktadır. Bu ortamlarla temas eden yüzeylerin sıcaklıkları uniform olarak kabul edilmiş, diğer yüzeyler ise adyabatik olarak alınmıştır. Bu sıcaklık değerleri yaz ve kış koşulları göz önüne alınarak sayısal çalışmada parametrik olarak tanımlanmıştır. Sayısal modelin doğrulaması litaratürdeki deneysel çalışmalar baz alınarak yapıldıktan sonra, kavitedeki akış ve ısı transferine ilişkin sonuçlar analiz edilmiştir. Buna göre doğal taşınımda, yüzeye yakın bölgelerdeki kaldırma kuvvetlerinin etkisi ve Rayleigh sayısına bağlı olarak Nusselt sayısındaki artış gösterilmiştir.