Evaporatör Tasarımlarında Farklı Malzeme Ve Konstrüksiyon Uygulamaları İle Karşılaştırmalı Yeni Yaklaşımlar

Evaporatör Tasarımlarında Farklı Malzeme Ve Konstrüksiyon Uygulamaları İle Karşılaştırmalı Yeni Yaklaşımlar

Feyza Şahin, Hayati Can, Naci Şahin

Çeşitli mahallerin soğutulmasında kullanılan evaporatörlerden, istenilen verimin alınması için önem arz eden farklı tasarım kriterleri bulunmaktadır.

Evaporatörlerde uygulanan yeni malzeme ve konstrüksiyon yaklaşımları ısı değiştiricilerin verimliliğine, işletme ömrüne, kurulum ve işletme kolaylığı ile maliyetine etki etmektedir.

Eski yaklaşımda karşımıza çıkan düz boru uygulamaları yeni yaklaşımda yerini türbülanslı borulara bırakırken verimlilikte kayda değer artışlar gözlenmektedir. Aynı şekilde konstrüktif gelişmeler yeni yaklaşımda farklı sevkiyat, kurulum ve işletme kolaylıkları sağlamaktadır.

Boruların türbülanslı veya düz oluşu, düz veya kaburgalı lamel özelliği, ürün konstrüksiyonu gibi tasarım kriterleri bu çalışmada irdelenecek ve birbirlerine göre avantajları tartışılacaktır.