Yüzeyde Yoğuşma Problemi

Yüzeyde Yoğuşma Problemi

Bengül Böke

Su buharı difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma, tesisat ve yapı malzemelerine; yapı malzemelerinde meydana gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder. Yoğuşma olayı; hava ile temas eden yüzey sıcaklığının, havanın çiğ noktası sıcaklığının altına düşmesiyle oluşur. Eğer su buharı, yapı malzemesi yüzeyinde yoğuşmazsa, terleme olmadan yapı malzemesi içine girer. Yapı malzemesi içine difüz eden su buharının kısmi basıncı iç katmanlarda herhangi bir noktada o sıcaklıktaki su buharı doyma basıncına eşit olduğu anda yoğuşma başlar. Malzeme içinde yoğuşan su, malzemenin nemini arttırır. Yoğuşan suyun miktarı, malzemenin absorbe edebileceği doyma neminden fazla ise serbest kalır ve çeşitli şekillerde malzeme içinde hareket eder. Yoğuşma yapı malzemesinin yapısını bozacağı gibi malzemenin toplam ısı transferi katsayısını yükseltir, ısı kayıplarını da arttırır.