Hastanelerde Yangın Önlemlerinin İç Hava Kalitesine Etkisi ve Yangınlarda İç Hava Kalitesinin Korunması

Hastanelerde Yangın Önlemlerinin İç Hava Kalitesine Etkisi ve Yangınlarda İç Hava Kalitesinin Korunması

Abdurrahman Kılıç

Hastanelerde, yoğun bakım, ameliyathane ve hasta yatak katları gibi çalışmaları kesintiye uğramaması gereken farklı bağımsız bölümler bulunur. Bölümlerden birinde yangın çıktığında diğer bölümler çalışmalarına ve işlevlerine devam edebilmelidir. Hasta yatak bölümünde oluşan bir yangında, hastalar aynı katta yatay tahliye yapılabilmelidir.

Ülkemizdeki hastanelerde oluşan küçük bir yangında bile duman her tarafa yayılmakta, hastalar sedyelerle merdivenlerden bahçeye çıkarılmakta, tahliye gecikmesinden ve taşıma hatalarından ölümler oluşmaktadır. Bunun nedeni, havalandırma sistemlerinin yangın zonlarına uygun yapılmamasıdır. Hastanede bir bölümde yangın oluştuğunda, diğer bölümlere yangın ve duman geçişinin engellenmesi yanında hava kalitesi de değişmemelidir. Bunun için, havalandırma sistemi yangın zonlarına göre düzenlenmeli, yangında oluşan dumanın emiş kanallarına girmesi önlenmelidir.

Bu çalışmada, hastanelerde yangın yönetmeliklerinde belirtilen yangın zonlarına göre duman egzozunun sağlaması incelenmekte, komşu zonlara pozitif basınç sağlanması, üfleme ve emiş ağızlarının birbirini etkilemeyecek şekilde konumlandırılması için tasarım esasları tartışılmaktadır.