Sürdürülebilirlik Bağlamında Çanakkale İli İçerisindeki Örnek Bir Konut Projesinin Değerlendirilmesi

Sürdürülebilirlik Bağlamında Çanakkale İli İçerisindeki Örnek Bir Konut Projesinin Değerlendirilmesi

Sevil Karagöz, Sibel Menteşe

Sürdürülebilir binalar, doğal kaynakların korunmasını sağladığı gibi, insanlar için daha sağlıklı ve kaliteli yaşama alanları vaat etmektedir. Binalardaki olumsuz hava kalitesi nedeniyle insanlarda çeşitli sağlık problemleri görülebilmektedir. Sürdürülebilir binalarda bina içi hava kalitesinin iyileştirilmesi son derece önemli olup; ayrı bir kategoride ele alınmaktadır.

Çalışmada, sürdürülebilir binalardaki iç ortam hava kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla Çanakkale ili içerisinde yer alan, ekolojik bina yapısına uygun bir konutun özellikleri ve iç ortam hava kalitesi ayrıntılı olarak incelenmiştir. İç ortam hava kalitesi parametreleri olarak; sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit (CO2),havadan kaynaklı bakteri konsantrasyonu, uçucu organik bileşik (UOB) konsantrasyonu ile ozon miktarı, eş zamanlı olarak dış ortam havasında da aynı parametreler ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda, genel olarak CO2, ozon, havadan kaynaklı bakteri ve toplam uçucu organik bileşik (TUOB) seviyelerinin mevsimsel olarak değiştiği; iç ortam havasında ölçülen seviyeler ile dış ortam havasında ölçülen seviyelerin birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. Evde yaşayan kimsenin olmaması nedeniyle ölçülen parametrelere ait değerlerin düşük gözlendiği düşünülmektedir. Çalışmada özellikle dış ortam hava kalitesi ile kullanılan malzeme türünün iç ortam hava kalitesini etkilediği sonucuna varılmıştır.