Baca Yönetmeliği Ve Detayları

Baca Yönetmeliği Ve Detayları

Ergün Gök, Muammer Akgün, Erkin Çetin

Ülkemizde halen yürürlükte bulunmayan bir baca yönetmeliğinin oluşturulması için Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’da uygulanan yönetmelikler irdelenmiş ve standartlarla ilişkileri değerlendirilerek ülkemize uygun olarak kazan dairesinden hareketle uygulanabilecek baca sistemlerinin tipleri, bu tiplerin uygulama yöntemleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken detaylar, uygulamayı yapan personel ile kontrol ve onay işlemini yapan personellerin yetkinlikleri, baca sistemlerin periyodik bakım tanımı, işletmeye alma ve sonrasında temizleme periyodları ile temizleme işlemini yapacak personele ait tanımlamalar yapılmıştır. Bununla birlikte diğer yönetmeliklerle olan ilişkilendirmeler yapılmıştır.

Bu çalışmada kazan dairesinden atık gazın atmosfere ulaştığı noktaya kadar olması gereken baca sisteminin tasarımı, uygulaması, kontrolü, onayı, periyodik bakımı, bakım sıklıkları ve beraberinde temizleme işlemi dahil olmak üzere tüm süreçler irdeleyen bir değerlendirme yapılmıştır.