Mağazalarda Spot Lambaların İnsan Isıl Konforuna Etkisinin Taguchi Yöntemiyle İncelenmesi

Mağazalarda Spot Lambaların İnsan Isıl Konforuna Etkisinin Taguchi Yöntemiyle İncelenmesi

Nurullah Arslanoğlu, Abdulvahap Yiğit

Isıl konfor, iklimlendirme uygulamalarında son yıllarda oldukça önem kazanan bir araştırma konusudur. Isıl konforun insan rahatlığı ile ilgisi olduğu gibi, verimlilik üzerinde de etkisinin büyük olduğu bilinmektedir. Ergonomi ve verimlilik ile ısıl konfor ilişkisi konusunda çok sayıda çalışma bulunmaktadır. İnsan ısıl konforunu etkileyen temel parametreler; ortam hava hızı, hava sıcaklığı, havanın nemi, insan aktivite oranı, ışınım ve giysi olarak verilmektedir. Işınımın ısıl konfor üzerine etkisini inceleyen çalışmalarda, genelde oda duvar sıcaklıklarının asimetrik etkisi incelenmiştir Mağazalarda yazın iç ortam sıcaklıkları önemli derecede yükselmektedir. Bunun ana sebeplerinden birisi de spot lambalardır. Estetik açıdan mağazanın ve ürünlerin güzel görünmesi ve mağazanın estetik görünümünü artırmak amacıyla, spot ışıklar aşırı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, mağazalarda kullanılan spot lambaların insanların ısıl konforuna olan etkisi taguchi yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiş ve mağaza aydınlatılması için optimum sonuçlar önerilmiştir.

Isıl konfor, iklimlendirme uygulamalarında son yıllarda oldukça önem kazanan bir araştırma konusudur. Isıl konforun insan rahatlığı ile ilgisi olduğu gibi, verimlilik üzerinde de etkisinin büyük olduğu bilinmektedir. Ergonomi ve verimlilik ile ısıl konfor ilişkisi konusunda çok sayıda çalışma bulunmaktadır. İnsan ısıl konforunu etkileyen temel parametreler; ortam hava hızı, hava sıcaklığı, havanın nemi, insan aktivite oranı, ışınım ve giysi olarak verilmektedir. Işınımın ısıl konfor üzerine etkisini inceleyen çalışmalarda, genelde oda duvar sıcaklıklarının asimetrik etkisi incelenmiştir Mağazalarda yazın iç ortam sıcaklıkları önemli derecede yükselmektedir. Bunun ana sebeplerinden birisi de spot lambalardır. Estetik açıdan mağazanın ve ürünlerin güzel görünmesi ve mağazanın estetik görünümünü artırmak amacıyla, spot ışıklar aşırı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, mağazalarda kullanılan spot lambaların insanların ısıl konforuna olan etkisi taguchi yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiş ve mağaza aydınlatılması için optimum sonuçlar önerilmiştir.