Üç Büyük Şehir Merkezi İçin Bin-Data Değerlerinin Belirlenmesi

Üç Büyük Şehir Merkezi İçin Bin-Data Değerlerinin Belirlenmesi

Şaban Pusat, İsmail Ekmekçi, Ahmet Coşkun Dündar , Kemal Ermiş

Bu çalışmada, binaların ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçlarının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden olan bin-data yöntemi ele alınmıştır. Bu yöntem, derece-gün yönteminde olduğu gibi, temel olarak iç ve dış ortam sıcaklık farkına dayanmaktadır. Ayrıca, iç ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki farkın gerçekleşme sayısı, yani bin-data değerleri bu yöntemde kullanılan diğer önemli bir parametredir. Yapılan bu çalışma ile, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehir merkezimiz için yıllık bin-data tabloları hazırlanmıştır. Bin-data tablolarının hazırlanması için 1989-2006 yılları arasındaki 18 yıllık meteorolojik verilere dayalı olarak oluşturulan Tipik Meteorolojik Yıl (TMY) verileri kullanılmıştır. Hesaplamalar, 2oC sıcaklık (T) ve 2 saatlik (t) zaman şeklinde seçilen bin-aralıkları için yapılmıştır.