Enerji Verimliliği ve İç Çevre Kalitesinin Değerlendirilmesi

Enerji Verimliliği ve İç Çevre Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ulla Haverinen Shaughnessy

Binalarda Enerji Performansı Direktifi ile Avrupa Birliğinde eski ve yeni binalarda enerji tüketimini azaltmak için hedefler belirlenmiştir. Direktif ayrıca geliştirilecek olan enerji performans sertifikasının (EPS) evlerin gerçek aktif enerji etiketi olmasını hedeflemektedir. Enerji verimliliğinin artması, iç ortam ikliminin ve sakinlerinin konforunun da artmasını sağlayabilir. Bununla birlikte, sıcak hava dalgaları boyunca aşırı ısınma ve iç hava kirleticilerine artan maruziyet gibi sekme etkileri de bildirilmiştir. Devam etmekte olan bir INSULAtE-projesi (www.insulateproject.eu) ile enerji denetimi ve EPS’nı tamamlayacak bir iç çevre kalite değerlendirmesi protokolü geliştirilmektedir. Kapsamlı bir değerlendirme dört çevre unsurunu içerir: ısıl konfor, iç hava kalitesi, görsel konfor ve işitsel konfor. Mevcut çalışmalar, enerji verimliliğinin ana etkilerinin ısıl şartlar ve yetersiz havalandırma durumunda oluşabilecek kötü iç hava kalitesi çerçevesinde olduğuna işaret etmiştir. Bu yüzden protokol, ısıl şartlar ve iç hava kalitesinin ölçümünü, görsel ve işitsel konforun ise bina sakinlerine anket uygulaması yoluyla değerlendirilmesini esas almaktadır. Önerilen nihai değerlendirme protokolünde hem nesnel hem de öznel göstergelerin kullanımı harmanlanmış olacaktır.