Soğuk Oda Evaporatörlerindeki Defrost Isıtıcıları İçin Karşılaştırmalı Ömür Testleri

Soğuk Oda Evaporatörlerindeki Defrost Isıtıcıları İçin Karşılaştırmalı Ömür Testleri

Ali İlker Tuğru, Naci Şahin

Soğuk oda evaporatörleri ve oda soğutucularda, soğutulan mahalin operasyon koşullarına göre değişen hızlar ve kalınlıklarda buzlanmalar oluşmaktadır. Bu buzlanmalar kanatlı borulu ısı değiştiriciler üzerindeki hava akışını engelleyerek ve ısı geçişini bloke ederek evaporatörün verimli çalışmasını engellemektedirler.

Direkt genleşmeli evaporatörlerde oluşan buzlanmaları çözdürmenin birden fazla yöntemi vardır. Bu yöntemlerden en yaygın olanı elektrikli çubuk defrost ısıtıcılardır. Bu ısıtıcıların dezavantajı, zamanla elektrik bağlantılarındaki yalıtım malzemesinin işlevini yitirmesi sebebiyle nemli ortama elektrik kaçağı vermeleridir.

Bu çalışmada, soğuk oda evaporatörleri ve oda soğutucularında kullanılan defrost yöntemlerinden biri olan elektrikli çubuk ısıtıcılarda ortaya çıkan elektrik akımı kaçaklarını tespit etmek yoluyla ısıtıcıların kullanım ömürlerini gözlemleyip karşılaştırma amaçlı olarak ölçme metodu geliştirilecektir.

Test için kurulacak düzenekle çubuk ısıtıcıların kullanımları yaklaşık 16 kat hızlandırılarak ve 400 °C gibi yüksek sıcaklıklara çıkmalarına izin verilerek, yalıtımları yıpratılacak ve su alarak bozulmaları sağlanacaktır. Farklı yalıtım malzemelerine sahip elektrikli ısıtıcıların bozulma süreleri gözlenerek, karşılaştırmalı olarak ömür ölçümleri yapılacaktır.