İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi

İlköğretim Okullarında İç Ortam Hava Kalitesi ve Sağlık Etkileşimi

Gülen Güllü

Bu çalıĢmada, çocuklar arasında artan astım ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle kreĢ ve ilköğretim okulları gibi çocukların gündüz vakitlerinin çoğunu geçirdikleri kapalı ortamlardaki hava kalitesi üzerine yapılmış çalışmalar derlenmiştir. Anketler ve ölçüm çalışmaları ile gerçekleştirilen araĢtırma sonuçları, okullardaki kötü hava koĢullarının, çocuklara gözlenen üst solunum yolu rahatsızlıkları, başağrısı, hafıza ve konsantrasyon problemleri, astım ve alerjik enfeksiyonlar ile ilişkilendirildiğini göstermektedir. Ülkemizde kapalı ortam hava kalitesi ve sağlık ile ilgili yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalar derlenmiş ve sorun ile ilgili durum ortaya konularak, yapılması gereken ilave çalışmalar ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için öneriler ortaya konulmuştur.