Konut Ve Ofis Fonksiyonlu Hacim Örneğinde Yapı Kabuğu Enerji Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Konut Ve Ofis Fonksiyonlu Hacim Örneğinde Yapı Kabuğu Enerji Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Seda Kaçel, Ayşegül Ekşi, A. Zerrin Yılmaz

Çalışmanın amacı, konut ve ofis fonksiyonuna sahip hacmin yapı kabuğu enerji performansının karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesidir. Karşılaştırma çalışması; Türkiye’nin farklı iklim bölgeleri, farklı dış duvar tipleri (yoğun duvar tipinden hafif duvar tipine doğru) ve farklı yön parametreleri değerlendirilerek yapılmıştır. TS825 – Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı (2013) kapsamında aynı derece gün bölgesinde bulunan, fakat farklı iklim özellikleri gösteren iklim bölgelerinin yapı kabuğu enerji performansı üzerindeki etkisi de değerlendirilmiştir. Aynı hacmin konut ve ofis fonksiyonları çerçevesinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, farklı iç ısı kazanç faktörlerinin (kullanıcı, ekipman ve aydınlatma kaynaklı) ve farklı çalışma takvimlerinin kabuk performansı üzerindeki etkisinin incelenmesine olanak sağlamıştır.

Çalışma yöntemi olarak tek ısıl zonlu örnek bina oluşturulmuş ve yapı kabuğu performansı konut ile ofis fonksiyonları için ayrı ayrı incelenmiştir. Yapı kabuğu performansı açısından opak ve saydam kabuk bileşenlerinin iç yüzey sıcaklıkları ve hacmin ısıtma ile soğutma yükleri incelenmiştir ve bu amaçla dinamik bina enerji hesaplama aracı olarak DesignBuilder yazılımı kullanılmıştır. Ayrıca, dış duvarda yoğuşma analizi Glaser grafik yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Kabuk performansına ek olarak hacmin günışığı performansı, aydınlatma hesaplama aracı olan Dialux yazılımı aracılığıyla analiz edilmiştir.

Çalışma, farklı iklim bölgelerinde performans gösteren, aynı ısı geçirgenlik katsayısına (U katsayısı) sahip yapı kabuklarının farklı olarak detaylandırılması gerektiğinin ve U katsayısı yaklaşımı ile detaylandırılan kabuklarda tasarım eksiklikleri olabileceğinin altını çizmektedir. Aynı iklim bölgesinde bulunan ve aynı U katsayısına sahip yapı kabuğu detaylarının yönlere bağlı olarak farklı tasarlanmalarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışma, kabuk detaylarının dinamik enerji hesaplama araçları ile test edilmelerinin gerektiğini belirtmektedir. Konut ile ofis fonksiyonuna göre değişen iç ısı kazanç faktörlerinin yapı kabuğu enerji performansı üzerindeki etkisi de çalışmada ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kabuğun detaylandırıldığı ve saydam bileşenin boyutlandırıldığı aşamada optimizasyon çalışmalarının yürütülmesi tavsiye edilmektedir.