Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür – Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Cafer Solum, Hasan Heperkan

Bu çalışmada, jeotermal enerjili çift etkili LiBr-Su akışkan çiftiyle çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik büyüklükleri ve ekserji analizi yapılmıştır. Sistemde ısı kaynağı olarak jeotermal enerji kullanılmıştır. Burada maksat, Türkiye’de son yıllarda giderek artan jeotermal enerji kaynaklarından soğutma amaçlı kullanımlara da dikkat çekmektir. Özellikle soğutma ihtiyacının yaz aylarında fazlasıyla hissedildiği batı bölgeler jeotermal enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür. Sisteminin analizi sonucu COP değerinin 1’in üzerinde olduğu görülmüştür. Normalde absorpsiyonlu sistemlerde bu değer tek kademeli sitemlerde 1’in altında kalmaktadır. Sistemin ekserji verimliliği incelenerek sonuç kısmında izah edilmiştir.