Üç Evaporatörlü Bir Soğutma Sisteminin Deneysel Analizi

Üç Evaporatörlü Bir Soğutma Sisteminin Deneysel Analizi

Hikmet Doğan, Mustafa Aktaş, Şafak Ataş

Bu çalışmada, farklı soğutma yüklerine sahip üç buharlaştırıcılı buhar sıkıştırmalı bir soğutma sistemi tasarımı yapılmış, imal edilmiş ve deneysel olarak test edilmiştir. Soğutulan odaların sıcaklık değerleri (0oC, +5oC, -5oC) elektronik genleşme vanası kullanılarak daha hassas kontrol sağlanmıştır. R407C alternatif soğutucu akışkanın kullanıldığı üç buharlaştırıcılı buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde çalışma sıcaklık, basınç ve ısıl karakteristiklerine göre bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Programlanabilir Mantık Kontrolörü (PLC), emiş hattındaki basınç değişimlerine göre kompresör çalışma frekansının olması gereken değerini belirleyerek sistemin değişken hızlı olarak çalışmasını sağlamıştır. Emiş hattı basıncındaki değişimlerin soğutma yükü değişimlerini hızlı bir şekilde yansıttığı ve bu değişimlere göre kompresörün değişken hızlı olarak çalıştırılabileceği bunun sonucunda da enerji tasarrufunun sağlanabileceği yapılan çalışmada deneysel veriler ile ortaya konulmuştur. Deneysel olarak yapılan hesaplara göre sistem soğutma performans katsayısı (STK) sabit hızda 1.86, değişken hızda 2.22 olarak bulunmuştur. Bazı soğuk odalar yıl içinde uzun süre tam yükte olabilirken bazı odalar kısmı yüklerde hatta bazıları da yüksüz olarak çalışmak zorunda kalabilir. Yapılan bu çalışmada olabilecek yük değişimleri hızlı bir şekilde algılanıp, soğutma sisteminin optimum şartlarda çalışması sağlanmış ve enerji daha verimli kullanılarak daha hassas oda sıcaklık değerlerine ulaşılmıştır.