Avrupa Hijyenik Mühendislik Ve Tasarım Grubu (Ehedg) Yaklaşımı İle Gıda Üretiminde Hijyenik Tasarım Kriterleri

Avrupa Hijyenik Mühendislik Ve Tasarım Grubu (Ehedg) Yaklaşımı İle Gıda Üretiminde Hijyenik Tasarım Kriterleri

Y. Onur Devres

Gıda üretimi sırasında gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için üretimin tüm aşamalarında hijyen kurallarının yerine getirilmesi gerekir. Genel bir yaklaşım ile üretim ortamının temiz, çalışanların titiz olmaları; üretim sırasında gıda işleme parametrelerinin sağlanması çoğu kere yeterli gelmemektedir. Hijyenik tasarım yaklaşımı ile hat üzerinde kullanılacak makine ve tesisatlarında, gıda dâhil herhangi bir fiziksel-kimyasal-biyolojik yabancı madde birikimi, bulaşması olmaması; tüm hattın kolay ve etkili bir şekilde temizlenebilmesi garanti altına alınır. Bunların sağlanabilmesi için makine, tesisat ve yardımcı eleman üretiminin hijyenik tasarım kriterleri temel alınarak en baştan tasarlanması, uygun malzemeler ve yöntemler kullanılarak yapılması gerekir. Bununla ilgili bilgi birikimini oluşturmak ve yaymak üzere 1989 yılında kurulan Avrupa Hijyenik Tasarım ve Mühendislik Grubu (EHEDG, “European Hygienic Design and Engineering Group”), gıda-makine-tasarım-mühendislik-hijyen kesişiminde uygulamaya yönelik çözümler üretmektedir. Çalışma kapsamında gıda üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken EHEDG’in önerdiği hijyenik tasarım kriterleri üzerinde durulmuş, gıda üretimi için hijyenik tasarım çözümleri sunulmuştur.