Mimari Sürdürülebilirlik İçin Bir Değerlendirme Aracı Olarak Benzetim

Mimari Sürdürülebilirlik İçin Bir Değerlendirme Aracı Olarak Benzetim

Ahmet Vefa Orhon, Müjde Altın

Analitik yaklaşımların aksine benzetim modelleri, karmaşık problemlerin modellenmesi ve çözümünde daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, değişkenlerinin fazlalığı ve giriftliği nedeniyle doğal bir karmaşıklık içeren mimari uygulamalar için de benzetim kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Mimari sürdürülebilirlik olgusu açısından bakıldığında, daha az malzemeyle, daha sağlam – dolayısıyla daha sürdürülebilir – yapı sistemlerinin üretilmesine olanak sağlayan sonlu elemanlar yöntemi tabanlı benzetim modelleri, yapıların enerji etkinliğini değerlendiren akışkanlar dinamiği tabanlı benzetim modelleri gibi artık yaygınlaşmış benzetim uygulamaları dışında son birkaç yıldır, özellikle sürdürülebilir yaşam toplulukları için dinamik benzetim oyunları ve karar deneyleri gibi yeni benzetim yaklaşımları da kullanım bulmaya başlamıştır.

Bu çalışmada mimari uygulamalarda yararlanılan benzetim modelleri ve yazılımları sürdürülebilirlik olgusu açısından irdelenmiştir. Gelişim kararlarının sosyal gelişmeyi, çevreyi ve ekonomiyi nasıl etkilediğini göstermek üzere yararlanılan dinamik benzetim oyunları ve karar deneyleri gibi yeni benzetim yaklaşımlarının gelecekte hedeflenen sürdürülebilir yaşam toplulukları için sundukları potansiyel dışında geleceğin sürdürülebilir, akıllı binaları için kullanım potansiyelleri de ayrıca irdelenmiştir.