Akdeniz Ülkelerinde Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara (Nseb) Doğru

Akdeniz Ülkelerinde Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara (Nseb) Doğru

Stefano Paolo Corgnatı, Verena Marie Barthelmes, Crıstına Becchıo, Cecilia Guala

Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara (NSEB) ulaşma çalışmaları kapsamında yüksek performanslı binaların planlanması ve inşa edilmesine olan ilgi Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde artarak devam etmektedir. Bu çalışmalar soğuk iklimlere göre özel tasarım metodolojileri ve yaklaşımları geliştiren Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri tarafından başlatılmıştır ve devam ettirilmektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinin çalışmaları soğuk iklim bölgelerine özgü olduğu için bu ülkeler tarafından geliştirilmiş metodolojileri Akdeniz ikliminin özelliklerine uyarlanması gereklidir. Akdeniz ikliminde kışın ısıtma yükünün yanısıra yazın soğutma yükü de önemlidir. Bu çalışmada, Akdeniz ikliminde bina tasarımında karşılaşılan zorluklar hakkında genel ile Neredeyse Sıfır Enerjili Binalara (nSEB) İtalya’dan bir örnek verilecektir.