Bir Eğitim Binasının Isıl Konfor Ve Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi

Bir Eğitim Binasının Isıl Konfor Ve Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi

Gülben Çalış, Türkan Göksal Özbalta, Merve Kuru, Berna Alt

Isıl konfor, insanların kendilerini rahat hissettikleri ortam koşullarını ifade etmekle beraber iş verimi ve üretkenliği etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Eğitim binalarında ısıl konfor koşullarının sağlanması, öğrencilerin dikkat ve algılama düzeylerini arttırması açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu çalışmada, eğitim binalarında ısıl konfor koşullarının araştırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik öneriler getirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi kampüsündeki İnşaat Mühendisliği Bölümü binasında farklı katlarda yer alan iki derslikte ısıl konfor koşulları ve kullanıcı memnuniyeti, deneysel ölçümler ve anket çalışması ile belirlenmiştir. Ortam koşulları yerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilmiş ve tahmini ortalama oy (PMV) ve memnuniyetsizlerin tahmini yüzdesi (PPD) değerlerinin hesaplanması için kullanılmıştır. Anket çalışması yerinde ölçümler ile eş zamanlı yürütülmüştür. Anket sonuçları, gerçek ortalama oy (AMV) değerlerinin hesaplanması yanında kullanıcı tercih ve algılarını değerlendirmek için kullanılmıştır. Değerlendirmelerde ASHRAE 55-2010 standardı dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, eğitim binasının farklı katlarında yer alan iki dersliğinde, Haziran ve Kasım dönemleri için kullanıcı memnuniyetine yönelik farklılıklar ortaya konmuştur.