Çok Fazlı Akışlarda Performans Karakteristiklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Çok Fazlı Akışlarda Performans Karakteristiklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Fuat Tan, İrfan Karagöz, Atakan Avcı

Siklonlar, çok fazlı akışlar için merkezkaç kuvveti yardımıyla yoğun fazın diğer fazdan ayrılmasında kullanılan cihazlardır. Ucuz, basit ve etkili yapılarından dolayı oldukça geniş kullanım alanına sahiptirler. Ancak siklonun performans karakteristiklerinden olan toz toplama veriminde ve basınç kaybında etkili parametrelerin çokluğu, çalışmaların çok boyutlu olarak deneysel ve nümerik incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, üretimi yapılan klasik bir siklonda farklı çalışma parametreleri altında deneysel olarak elde edilen performans karakteristik eğrileri incelenecektir. Toz toplama ünitesindeki tozlar, lazer difraksiyon prensibiyle çalışan partikül analiz cihazında test edilmiş ve partikül boyutuna bağlı olarak performans karakteristik eğrileri klasik bir siklon için ortaya konularak, elde edilen deneysel verilerle ilgili çeşitli yorumlarda bulunulmuştur.