Tesisat Kongresi Jeotermal Enerji Seminerleri

Tesisat Kongresi Jeotermal Enerji Seminerleri

Niyazi Aksoy

Teskon jeotermal enerji seminerlerinin amacı farklı disiplinlerdeki araştırmacıları olduğu kadar, sektördeki deneyimli uzmanları bir araya getirmektir. Teskon jeotermal enerji seminerleri, Türkiye’de jeotermal enerji sektörüne önemli katkılar yapmıştır. Bu çalışmada Teskon jeotermal enerji seminerinin tarihi, ortaya çıkış nedeni ve gelişmesi tartışılmıştır.