Akan Elektrolitli-Doğrudan Metanollü Yakıt Pilinin Üç Boyutlu Modelinin Geliştirilmesi

Akan Elektrolitli-Doğrudan Metanollü Yakıt Pilinin Üç Boyutlu Modelinin Geliştirilmesi

Ömer Faruk Atacan, Uğur Gençalp, Can Özgür Çolpan

Doğrudan Metanollü Yakıt Pili (DMYP) gelecekte düşük güç gerektiren taşınabilir uygulamalarda kullanılabilecek olan en uygun yakıt pilidir. Ancak bunun önündeki en önemli engel anottan katoda gerçekleşen metanol geçişidir. Bu geçiş hem yakıt israfına hem de reaksiyonun gerçekleştiği aktif alanı azaltarak pil performansını azaltmaktadır. Bu geçişi engellemek için yeni bir tasarım olan Akan Elektrolitli-Doğrudan Metanollü Yakıt Pili (AE-DMYP) önerilmektedir.

Bu çalışmada, üç boyutlu tek fazlı AE-DMYP ticari bir yazılım olan Comsol Multiphysics 5 ile modellenerek çeşitli parametrelerin pil performansına etkisi incelenecektir. Modelleme yapılırken süreklilik, momentum, metanol, su ve oksijen türlerinin taşınımı gibi ana denklemler ve yardımcı denklemler birleştirilecektir. Yapılan modelleme Carleton Üniversitesi’nde bulunan test istasyonunda yapılan deneysel çalışmalarla doğrulanacaktır. Metanol konsantrasyonu, metanol ve oksijen akış hızları ve sıcaklığın, yakıt pilinin polarizasyon eğrisine ve güç yoğunluğuna etkisi incelenecektir.