Farklı Basınçlar Altında Solvent Vakumlu Buharlı Kurutma Fırını Tasarımı Ve Akış Analizi

Farklı Basınçlar Altında Solvent Vakumlu Buharlı Kurutma Fırını Tasarımı Ve Akış Analizi

Serdar Yurduseven, Ahmet Aydın, Tahsin Engin

Transformatörler, birincil enerjiden ikincil enerjiye transferi boyunca yüksek gerilime dayanabilmeleri gerekir. Bu amaç için yalıtım malzemesi gerekmektedir. Transformatör yalıtım malzemesinin kalitesi, transformatör verimi, elektrik direnci, öz direnç, yalıtım malzemesinin dayanıklılığı için önemlidir. Yalıtım malzemesi oda sıcaklığında ağırlığının %8-10`u kadar nem içeren selüloz, higroskopik bir malzeme olduğu için yağ tipi transformatörlerde kullanılır. Bu nedenle yalıtım malzemesinin özelliklerini koruması açısından nemin giderilmesi gerekir. Geleneksel kurutma prosesleri enerji ve verim açısından kullanışlı olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı buhar kurutma prosesi geliştirilmiştir. Bu çalışmada solvent kullanılan verimli buharlı kurutma fırını için farklı basınçlarda termal amprik hesaplama ve CFD (uygulamalı akışkanlar mekaniği) analizi üzerine çalışılmıştır. Son olarak bu ampirik hesaplamalar CFD ile karşılaştırılmıştır.