İzmir’de Bulunan Bir Konutta Ölçülen Hava Sızdırmazlık Değerinin Yıllık Isıtma Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

İzmir’de Bulunan Bir Konutta Ölçülen Hava Sızdırmazlık Değerinin Yıllık Isıtma Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Cem Doğan Şahin, Zeynep Durmuş Arsan, Gülden Gökçen Akkurt

Türkiye’de binaların enerji verimli iyileştirilmesi çalışmaları Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nden sonra hız kazanmıştır. Ancak, bu iyileştirmelerin büyük bir çoğunluğu binaların ısıl kabuğunda yapılan yenilememelerdir. Bu çalışmada İzmir’de çok katlı bir apartman bloğunda yer alan bir konutun hava sızdırmazlık değeri fan basınçlandırma (blower door) metodu ile ölçülmüştür. Yapı kabuğunda hava kaçaklarının meydana geldiği yerler termal kamera yoluyla belirlenmiştir. Konut yapısı, güvenilirliği doğrulanmış bir bina enerji simülasyon aracı ile modellenmiştir. Daha sonra bu model konutun aylık tüketim değerleri ve iç ortam sıcaklığı ile kalibre edilmiştir. Tespit edilen hava sızdırmazlık değerinin 0.5 h-1 iyileştirilmesinin konutun yıllık mekan ısıtma amaçlı enerji tüketimi üzerine olan etkisi bina enerji simülasyon aracı yardımıyla belirlenmiştir. Sonuçlar, hava sızdırmazlık değerindeki iyileştirmenin yıllık enerji tüketiminde %3’lük bir azalma sağladığını gösterirken, bu değer ısı yalıtımının eklenmesi sayesinde %13’tür.