Derslik İçi Taze Hava Dağılımının Sayısal Olarak Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi

Derslik İçi Taze Hava Dağılımının Sayısal Olarak Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi

Mmo İzmir Şubesi İç Çevre Kalitesi Çalışma Grubu

Bu çalışmada, bir derslik içerisinde taze hava dağıtımını sağlayacak menfez yerleşimleri bilgisayar benzetimleri ile incelenmiştir. İncelenen derslik MMO İzmir Şubesi İç Çevre Kalitesi Çalışma Grubu ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan “İlköğretim Okullarında İç Hava Kalitesi Eğitimi” çalışmaları ile birlikte yürütülen Bornova Nihat Gündüz Ortaokulu örnek havalandırma uygulama projesinin yapılacağı dersliklerden biridir. Öncelikle öğrencilerin ihtiyacı olan taze hava miktarı bulunarak, bu debiyi sağlayacak ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları için önerilen üç farklı tasarım ile derslik içi hava hızı dağılımları karşılaştırılarak en uygun dağıtım sağlayan tasarım belirlenmiştir. Belirlenen tasarımın farklı düşey yönlendirme kanadı açıları (30, 45, 60, 75°) ve debiler (335, 400, 560, 840 m3/h) için havalandırma etkinliği incelenerek nihai tasarımın uygunluğu tartışılmıştır.