İzmir İlköğretim Okullarında İç Hava Kalitesi Eğitimi Projesi Uygulama Okulunda İç Hava Kalitesi

İzmir İlköğretim Okullarında İç Hava Kalitesi Eğitimi Projesi Uygulama Okulunda İç Hava Kalitesi

Tuğba Ugranlı, Sait C. Sofuoğlu, Orhan Ekren, Macit Toksoy, Sinan Aktakka

Çocuklar ortalama olarak hafta içi günlerde 8 saatlerini okulda geçirmektedir. Bu yüzden uzun süreli maruziyet sonucu okullarda iç hava kirliliği çocukların sağlığı ve akademik performansı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Çocuklarda bu konuda farkındalık yaratmak hedefiyle Makina Mühendisleri Odası, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde, ”İlköğretim Okullarında İç Hava Kalitesi Eğitimi” çalışmasını başlatmıştır. Bu proje çerçevesinde Nihat Gündüz Ortaokulunda bir örnek uygulama projesi yapılacaktır. Uygulama projesi öncesinde mevcut durumu belirlemek amacıyla Güz-2014 yarıyılında okulun bir sınıfında iç hava NO2, toplam uçucu organik bileşikler (TUOB), PM2.5 ve bunlarla beraber CO2, bağıl nem ve sıcaklık gibi konfor değişkenleri ölçülmüştür. Bu bildiride iç hava kirleticilerinin derişim düzeyleri ve değişkenlikleri ile bina ile ilgili semptomların yaygınlığı değerlendirilmiştir. Ölçümlerde bir sürekli izleme cihazı kullanılmıştır. Ders saatlerinde ölçülen 5 günlük ortalama değerler standartlarla karşılaştırılmıştır. PM2.5 derişimleri standardın üstüne çıkmış ve risk teşkil etmiştir. Hafta 2, 3 ve 4’te kaydedilen TUOB ve CO2 derişimleri de rehber değerleri aşmıştır. Konfor değişkenleri ise Hafta 1’de ölçülen sıcaklık değeri (27.1 °C) dışında konfor aralığındadır. Hafta içi ve hafta sonu gündüz ve gece olarak yapılan ölçümler sonucunda en yüksek değerler hafta içi gündüz saatlerinde ölçülmüştür. Uygulanan iki farklı senaryo ile TUOB ve CO2 miktarlarının sınıfta öğrenci varken ve havalandırmanın düzenli olarak yapılmadığı zamanlarda daha yüksek değerlere ulaştığı görülmüştür. PM2.5 ise doğal havalandırmanın arttırıldığı durumda muhtemelen dış hava kaynaklı olarak daha yüksek bir değere ulaşmıştır. Sonuç olarak PM2.5 TUOB ve CO2 derişimleri partikül filtrelemeli bir mekanik havalandırma tesisatı kurularak azaltılabilir. Sınıf içinde var olan TUOB kaynakları da tespit edilip azaltılmalıdır.