Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleriyle Sertifikalandırılmış Sürdürülebilir Yapılarda Cam Cephelerin İrdelenmesi

Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleriyle Sertifikalandırılmış Sürdürülebilir Yapılarda Cam Cephelerin İrdelenmesi

Müjde Altın, Ahmet Vefa Orhon

Sürdürülebilir mimarlık, günümüzün en çok tartışılan konularından birisidir. Bir yapının ne kadar sürdürülebilir olduğunun ölçüsü ise, yeşil bina değerlendirme sistemleri diye anılan sertifika sistemleri ile bir anlamda ölçülmekte, dünya üzerinde binalar bu sistemlerle ne kadar sürdürülebilir oldukları konusunda sınıflandırılmaktadırlar. Geniş cam cephe yüzeyleri, pasif mimari tasarımda binanın kışın ısıtma yüklerini azaltmak için tercih edilmektedir. Ancak yaz klimasında ise bu geniş cam cephelerin binanın soğutma yüküne oldukça fazla katkısı olmaktadır. Bu nedenle pasif tasarımda U değeri düşük cam/pencere kullanımı tercih edilmektedir. Ancak ne kadar dikkat edilse de cam malzemenin cephede kullanımının çok verimli olmadığı, binanın enerji performansına olumsuz yönde etkileri olduğu konusunda yaygın bir kanı vardır. Günümüzde bu kanıyı çürüten örnek binalar mevcut olup bunların bir kısmı ise günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina değerlendirme sistemleri denilen sertifika sistemleriyle sertifikalandırılmış durumdadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, dünya üzerinde yeşil bina değerlendirme sistemleri ile sertifikalandırılmış cam cepheye sahip binaların irdelenmesi ve cam cepheye sahip binaların enerji verimli olabileceğinin ortaya konmasıdır. Bunun için öncelikle yapı malzemesi olarak camın cephede kullanımı anlatılmış, yeşil bina değerlendirme sistemleri hakkında bilgiler verilmiş ve bu sistemlerle sertifikalandırılmış örnek binalar enerji performansı açısından irdelenmiştir. Son olarak da elde edilen veriler yorumlanmıştır.