Perde Desenli Gövde Borulu Tip Isı Değiştiricilerinin Optimizasyonu, Cfd Analizi Ve Deneysel İncelenmesi

Perde Desenli Gövde Borulu Tip Isı Değiştiricilerinin Optimizasyonu, Cfd Analizi Ve Deneysel İncelenmesi

Ahmet Aydın, Serdar Yurduseven, Tahsin Engin, Gülcan Özel

Gövde borulu tip ısı değiştiricileri tasarımı, imalatı ve bakımı kolay olduğundan sanayinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle ısı değiştiricilerin termal ve ekonomik açılardan optimizasyonu önemlidir. Bu çalışmada ilk olarak, minimum maliyet esasına göre (ilk yatırım + işletme maliyetleri) gövde borulu bir ısı değiştiricisinin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Daha sonra optimize edilmiş ısı değiştirici uygulamalı akışkanlar dinamiği (CFD) kullanılarak ekipman içinde sıcaklık dağılımı ve akış alanı ortaya çıkarılmıştır. Deney düzeneği oluşturulmuş ve CFD sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda gövde tarafı akış alanında saptırıcıların önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Yeni saptırıcı geometrisinin, gövde tarafında ısıl performansta bir azalmaya neden olmadığı görülmüştür. Bu yüzden yeni saptırıcı modeli önerilmiştir. Sonunda hesaplamaların tümü JAVA kodları kullanılarak bilgisayar kodu haline getirilmiştir.