Bayburt İlinde Kurulması Düşünülen Yay Çatılı Sera İçin Güneş Enerjisi Hesaplamaları

Bayburt İlinde Kurulması Düşünülen Yay Çatılı Sera İçin Güneş Enerjisi Hesaplamaları

Uğur Çakır, Erol Şahin, Kemal Çomaklı, Murat Balcı

Güneş enerjisi diğer enerji kaynaklarının da ana kaynağı olarak kabul edilmekte olup gerek enerji, elektrik ısı ve güç üretimi alanlarında ve gerekse tarım gibi hayatın diğer alanlarında dolaylı ya da direkt olarak kullanılabilen bir enerji türüdür. Güneş enerjisinden en çok yararlanılan ziraat faaliyetlerinin başında seracılık gelmektedir. Seralar, bitki yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenen cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapı veya yapı elemanları olarak bilinmektedir. Bu çalışma Bayburt İli iklimsel ve meteorolojik koşulları altında bulunan yay çatılı bir seranın farklı konum ve oryantasyonlar için güneş enerjisinden faydalanma oranları üzerine yapılmış bir araştırmadır. Çalışma kapsamında Bayburt sınırları içinde tesis edilecek yay çatılı bir seranın güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanması için MATLAB programı kullanılarak en uygun yön ve ölçülerin belirlenebileceği sayısal bir modelleme çalışması yapılmıştır. Oluşturulan modelleme belirli boyutlardaki örnek seralar için çalıştırılıp bazı sonuçlar elde edilmiş olsa da istenildiğinde farklı şekil ve boyutlardaki yapılar içinde kullanılabilmekte ve en uygun yön ve konum tayini yapılabilmektedir. Çalışma kapsamındaki temel parametreler ise sera azimut açısı, sera boyunun sera enine oranı ve seranın aldığı toplam dönemlik ışınım olarak belirlenmiştir.