Klima Cihazı Üfleme Ağzı Geometrisinin Hava Dağılımları Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak Araştırılması

Klima Cihazı Üfleme Ağzı Geometrisinin Hava Dağılımları Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak Araştırılması

Hande Bezci Zeren, Deniz Yılmaz, İbrahim Timuçin İnce, Ahmet Can

Klima cihazları günümüzde yaşam standartlarının iyileştirilmesi için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bu durum uzun vadede bazı sağlık sorunları yaratabilmektedir. Sosyal ekonominin hızlı gelişimi ile yaşam standartları yükselmiş ve konut yaşamı önem kazanmıştır. Çağımız insanı vaktinin çoğunu kapalı ortamlarda geçirmeye başlamıştır. Bu kapalı ortamlardaki ısıl konfor şartları insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Araştırmalar göstermiştir ki; klima cihazı kullanılan ortamlarda bulunan insanlar uyuşukluk, kuru cilt ve baş ağrısından şikâyetçidirler. Bu sebeple yaşanılan ortamlarda ki ısıl konfor ve hava kalitesi üzerine birçok araştırma yapılmaktadır.

Bu çalışmada, FLUENT ticari yazılımı kullanılarak duvar tipi bir oda klimasıyla şartlandırılan bir oda içerisindeki ısıl konfor şartlarını etkileyen en önemli parametrelerden biri olan hava hızlarının ve akış alanlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Literatürde karşılaşılan örneklere uygun olarak 3-boyutlu klima ve oda geometrisi tasarlanmıştır. Akış alanı hesaplama ayrıntısına göre elemanlara ayrıklaştırılmıştır. Akış türbülanslı (çalkantılı), sürekli ve sıkıştırılamaz olarak kabul edilmiştir. Klima ağzı geometrisi ayrıklaştırma işlemi esnasında çalkantı kaynağı olarak modellenmiştir. Sayısal modellemede hesaplamalar standart k-ε modeli kullanarak yakınsatılmıştır. Hesaplamalar sonunda oda içindeki hız alanları, klima ağzının akış alanına etkileri incelenmiştir.