Entegre Tasarımda Multı Servıce Chılled Beam Uygulamaları

Entegre Tasarımda Multı Servıce Chılled Beam Uygulamaları

İbrahim Kaya

Bu yazının amacı MSCB cihazlarının, geleneksel iklimlendirme sistemi tasarımlarına mimari bir alternatif olduğunu vurgulamaktır. MSCB sistemlerinin kullanılması ile, mimari, mekanik, elektrik, ve statik disiplinlerinin birbirleri ile entegre çalışması sağlanmaktadır. Bu sayede mimari olarak dizayn edilmiş servis ekipmanları (mekanik ve elektrik) oluşturma imkanı doğar. MSCB sistemleri mimari tasarım özgürlüğü sağlamasının yanı sıra konvansiyonel iklimlendirme sistemleri ile kıyaslandığında yüksek enerji verimliliği ile termal ve akustik konforu birlikte sunar.