Merkezi Isıtma Sistemlerinin Termodinamik Analizi Ve Yanma Havası Sıcaklık Değişimlerinin Ekserji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

Merkezi Isıtma Sistemlerinin Termodinamik Analizi Ve Yanma Havası Sıcaklık Değişimlerinin Ekserji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

Zafer Utlu, Serdar Tekin

Merkezi ısıtma sistemlerinin termodinamik analizi ve yanma havası sıcaklık değişimlerinin ekserji verimliliğine etkisinin incelenmesi” isimli bu çalışmada temel amacı enerji ve ekserji verimi yüksek ısıtma sistemleri kurulması ve yakıt tüketiminin minimum düzeylere indirilmesidir.

Çalışma içeriğinde; termodinamiğin 1. ve 2. kanunları ile enerji, ekserji ve entropi kavramlarına dayanılarak, Isıtma kazanı, klima santrali, fancoil ve eşanjör gibi merkezi ısıtma bileşenlerinin enerji ve ekserji hesaplamaları yapılmıştır. Merkezi ısıtma sistemi bileşenleri incelenerek enerji ve ekserji analizleri yapılmış ve her birinin enerji ve ekserji verimleri hesaplanmıştır. Yanma havası miktarının ekserji verimliliği ve yakıt tüketimine olan etkileri incelenmiş ve bu etkiler sayısal verilerle ifade edilmiştir. Sistem üzerinde teorik iyileştirmeler tanımlanmıştır.