Ev Tozlarının Ağır Metal Derişimlerinin Belirlenmesi

Ev Tozlarının Ağır Metal Derişimlerinin Belirlenmesi

Parisa Babaei, İlknur Durukan, Gülen Güllü

Halk sağlığının önemli bir göstergesi olan iç ortam hava kalitesi, insan sağlığının yanı sıra yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, dış ortam hava kalitesinin yanı sıra iç ortam hava kalitesinin izlenmesi ve kontrollüde önem taşımaktadır. Bu çalışmada 2012 yılında Ankara’nın çeşitli noktalarında bulunan evlerden toplanan ev tozlarındaki ağır metal kirliliği hakkındaki çalışma sonuçları ortaya konulmaktadır. Nisan 2012’ den Haziran 2012 ‘e kadar olan sürede önceden belirlenen evlerden araştırmacılar tarafından elektrik süpürgesi ile toplanan toplam 47 toz örneği alınmış ve çözünürleştirilme işlemlerden sonra Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre cihazı kullanılarak As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn tayin edilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre en yüksek aritmetik ortalamaya sahip elementler sırasıyla Mg(8900.34 µg g-1), Fe(4408.57 µg g-1), Zn(449.98 µg g-1) ve Cu(104.51 µg g-1) olarak gözlenmiştir. Sonuçlar toplanan ev tozlarındaki ağır metal miktarının evlerin ana caddeye yakınlığı, evin bulunduğu kata, binanın duvar boyası türüne, evdeki ısıtma kaynağı türüne, dezenfektan kullanım sıklığına ve ev içinde sigara içilip içilmemesine göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur.