Ülkemizde Taze Ürün Depolayan Soğuk Muhafaza Tesislerinde Teknik Ve Ekonomik Nitelikler

Ülkemizde Taze Ürün Depolayan Soğuk Muhafaza Tesislerinde Teknik Ve Ekonomik Nitelikler

Rahmi Türk, Hakan Karaca

Taze ve Donmuş gıdaların tüketim sürelerini uzatmak, uzak pazarlara ulaşımını sağlamak, kalitatif, fizyolojik ve patojenik kayıpları önlemek adına ortam ısı ve nem koşullarını en ekonomik bir şekilde düzenlemek; bugünkü teknoloji ile ancak “SOĞUTMA” ile olasıdır.

Ancak “SOĞUTMA” işlemi uygulamada birçok farklı yollar ile sağlanır. Bugün dünyada en yaygın kullanılan teknoloji “SOĞUTUCU AKIŞKANLAR” ile elde edilen düşük ısıların ortam içerisine yönlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Soğutucu Akışkanların düşük basınçlarda sıvı halden gaz hale geçmesi sırasında çevreden aldığı ısının dışarıya atılması ile gerçekleştirilen; ”Ortam Isısını Düşürme” işlemi ana kompanentler olarak Kompresör, Kondanser, Buharlaştırma Valfi ve Evaporatör yardımıyla sağlanır.

Söz konusu bu dört ana aparatın doğru seçilmemesi veya projelendirilememesi, soğutma eylemini ciddi anlamda olumsuz etkilemekte, dolayısıyla de depolanan ürünlerde önemli kayıplara neden olmaktadır.

Sunumumuzda; Soğuk Muhafaza Tesislerinde; soğutma işlemini gerçekleştiren ana ve yardımcı aygıtların iyi projelendirilemeyip, yanlış uygulamalar sonucu, uygulamada yaşanan olumsuzluklar ve çözüm önerileri yer almaktadır.