Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu Ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi

Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu Ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi

Şaban Ünal, Çağrı Kutlu, Mehmet Tahir Erdinç

Soğutma sistemlerinde enerji tüketimi azımsanmayacak bir seviyededir. Bu enerji tüketimini azaltabilmek için araştırmacılar birçok çalışma yapmıştır ve yapılan çalışmalardan biri de soğutma sistemlerinde genleşme vanası yerine ejektör kullanılarak genleşme vanasındaki kısılma kayıplarının azaltılmasıdır. Buhar sıkıştırmalı ejektörlü soğutma sistemlerinin, klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre daha az kompresör yükünün olması, daha küçük yoğuşturucu ve buharlaştırıcı boyutlarının olması gibi avantajları olduğundan dolayı araştırmacıların ilgi alanı olmuştur. Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı ejektörlü soğutma sisteminin yoğuşturucu ve buharlaştırıcı boyutları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yoğuşturucu ısı transfer yüzey alanında % 3, buharlaştırıcı ısı transfer yüzey alanında ise % 60 oranında bir düşüş sağlanabileceği belirlenmiştir.