Bir Üniversite Binası İçin Enerji Etüd Ve Verimliliği Arttırıcı Proje (Vap) Çalışması

Bir Üniversite Binası İçin Enerji Etüd Ve Verimliliği Arttırıcı Proje (Vap) Çalışması

İsmail Ekmekçi, Nevzat Şadoğlu, İsmet Tetik, Kemal Ermiş

İstanbul Ticaret Üniversitesinin Küçükyalı da bulunan Kampüs Binası için doğal gaz ve elektrik faturalarına göre 3 yıllık enerji tüketim değerleri ve gerekli maliyet bilgileri alınarak bu kampüsteki binaların enerji etüdü yapılmıştır. Bunun için kampüsteki binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemleri ve bunlarla ile ilgili enerji tüketim değerleri incelenmiştir. Binaların mevcut yalıtımsız durumdaki hali için ölçüm ve hesaplamalar yapılmış; daha sonra 01.04.2010 tarih 27539 sayılı RG de yayınlanan Bina Enerji Performans Yönetmeliği ve TS825 standartlına göre yalıtım yapılması önerilmiş; buna uygun olarak hesaplar yenilenmiş; kampüste revizyonla sağlanabilecek enerji tasarrufu için inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Frekans kontrollü motorlar kullanılması, aydınlatma için enerji tasarruf sistemleri ve diğer verimlilik arttırıcı yöntemler kullanılması durumlarında yakıt ve elektrik tüketim değerleri yeniden hesaplanarak gerekli yatırım maliyetleri hesaplanmış; her iki durum için CO2 emisyon değerleri karşılaştırılmış; yıllık enerji tasarruf değerleri m2 ve m3 başına özgül değerler olarak hesaplanmış; yapılacak yatırımların basit geri ödeme süreleri ve iç-karlılık değerleri ayrıca belirlenmiş ve gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Kampüs için mevcut durumda yıllık enerji kullanımının 250 TEP`den az olduğu; fakat kapalı alanının 10.000 m2 den fazla olduğu tespit edilmiştir