Miniboruda Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi

Miniboruda Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi

Zeynep Küçükakça, Nezaket Parlak

Bu çalışmada mini ölçekte tek fazlı akışın ısı geçişi özellikleri deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler geçiş bölgesini kapsayacak şekilde Reynolds sayısının 40 ile 5000 olduğu aralıkta 762 µm çapında paslanmaz çelikten yapılmış uzunlukları 10, 20 ve 30 cm olan üç farklı boruda su akışı gerçekleştirilerek yapılmıştır. Isı geçişi miniboruyu çevreleyen sıcaklık banyosuyla gerçekleştirilmiştir. Logaritmik ortalama sıcaklık farkı (LMTD) metodunun uygulanabilirliği araştırılmış, ısı transferi katsayısı deneysel olarak hesaplanmıştır. Elde edilen deney sonuçları literatürdeki mevcut bağıntılarla karşılaştırılmıştır.