Kontrollü Bir Hvac Test Odasının Operatif Sıcaklık Temelli Deneysel Doğrulaması

Kontrollü Bir Hvac Test Odasının Operatif Sıcaklık Temelli Deneysel Doğrulaması

Fatih Evren, Abuzer Özsunar, Birol Kılkış

Bu çalışmada ANSI/ASHRAE 138 Standardı göz önünde bulundurularak kontrollü bir test odasının tasarımı, kurulumu ve deneysel doğrulaması yapılmıştır. Test odası içerisinde operatif sıcaklığın kontrol edilebilmesi amacıyla oda iç yüzey sıcaklıkları ve kuru termometre hava sıcaklığı birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilmektedir. Çalışma kapsamında farklı yöntemler ile hesaplanan operatif sıcaklık değerleri üzerinden test odasının doğrulaması deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. ANSI/ASHRAE 138 Standardının belirlediği test koşulları dışındaki senaryolarda test odası içerisindeki ortalama ışınım sıcaklığı ve operatif sıcaklık değişimi incelenmiştir.