Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (Bep-Tr) Kapsamında, Farklı İklim Bölgelerinde Yapı Biçimi Dönüşümünün Ve Zon Sayısı Hesabının Değerlendirilmesi

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (Bep-Tr) Kapsamında, Farklı İklim Bölgelerinde Yapı Biçimi Dönüşümünün Ve Zon Sayısı Hesabının Değerlendirilmesi

Selcen Nur Erikci, Gülay Zorer Gedik

Çalışmada farklı iklim bölgelerinde yer alan farklı plan biçimlenişlerine sahip otel yapılarının, ısıtma ve soğutma enerjisi yükleri incelenmektedir. Örnekleme açısından fonksiyon olarak seçilen otel yapılarının, yapı biçimi, hesap yapılan zon sayısı ve simülasyon programı farkına bağlı olarak ısıtma ve soğutma yükleri hesabı, analizlerin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Analizlerde enerji yüklerini hesaplamada, yarı dinamik saatlik hesap yapan ulusal hesap modeli BEP-TR ve EnergyPlus dinamik simülasyon motorunu kullanan bir program kullanılmaktadır. Otel yapılarının farklı iklim bölgelerindeki farklı senaryolar için yapılacak olan enerji performansı hesaplamasında, yıllık m² başına düşen enerji tüketim miktarları analiz edilecektir. Ayrıca, iki enerji analiz programının temellerindeki farklılığa dayanan analiz sonuçları, karşılaştırmalı tablolarla değerlendirilecektir.