Farklı Plaka Açılarına Sahip Plakalı Isı Eşanjörlerinde Isı Transferi Ve Etkinliğin Deneysel Olarak İncelenmesi

Farklı Plaka Açılarına Sahip Plakalı Isı Eşanjörlerinde Isı Transferi Ve Etkinliğin Deneysel Olarak İncelenmesi

Bayram Kılıç, Osman İpek

Bu çalışmada, farklı plaka açılarına sahip plakalı ısı değiştiricilerinin ısı transfer miktarları ve etkinlik değerleri deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla plakalı ısı değiştirici kullanılan bir ısıtma sistemi tasarlanmış ve imal edilmiştir. Deneysel sistemde plaka açıları β=30o ve β=60o olan plakalı ısı değiştiricileri kullanılmıştır. Farklı plaka açılarına sahip plakalı ısı değiştiricilerinin termodinamik analizleri yapılmıştır. Deneysel sistemde kullanılan plakalı ısı değiştiricilerindeki ısı transfer miktarı ve etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Deneysel sonuçlardan β=60o plaka açısına sahip olan plakalı ısı değiştiricisinin ısı transfer miktarı ve etkinlik değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen deneysel sonuçlar grafiksel olarak sunulmuştur.