Konut Dışı Binalarda Yıllık Enerji Tüketimi Ve Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Konut Dışı Binalarda Yıllık Enerji Tüketimi Ve Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Günay Özdemir, Nurdil Eskin

Dünyada ve Ülkemizde tüketilen enerjide, konut ve konut dışı binaların önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Binalarda tüketilen enerjinin önemli bir kısmı ise iklimlendirme sistemlerine harcanmaktadır.

Sunulan bu çalışmada, İstanbul Asya yakasında bulunan konut dışı bir binanın HVAC enerji tüketimi zamana bağlı olarak, EnergyPlus simülasyon programı ile hesaplanmış ve enerji tüketimini azaltma yolları araştırılmıştır. Bu kapsamda, binada farklı mahal tasarım sıcaklıkları, binanın mevcut yalıtımı üzerine farklı ek yalıtım kalınlıkları ve pencere camları arasındaki farklı hava boşluklarında bina enerji tüketiminde meydana gelen değişiklikler hesaplanarak, irdelenmiştir.