Çakıl Taşı Yatağı Enerji Depolama Sisteminin Modellenmesi

Çakıl Taşı Yatağı Enerji Depolama Sisteminin Modellenmesi

Halil Atalay, M. Turhan Çoban, Olcay Kıncay

Çakıl taşı yatağı, akışkan olarak havayı kullanan güneş enerjili ısıtıcılar için yaygın olarak tercih edilen bir ısıl enerji depolama sistemidir. Çakıl taşı yatağı enerji depolama sisteminin tasarımında en çok dikkat edilmesi gereken husus minimum basınç düşümü ve pompa gücü ile yüksek ısı transfer hızını elde etmektir. İşletme koşulları altında, ısı transfer hızı ve basınç düşümü sistem parametrelerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada java programında dilinde geliştirdiğimiz modelleme yazılımı ile çakıl taşı yatağı enerji depolama sisteminde güneş kolektöründen gelen havanın sıcaklığı ve çakıl taşı yatağı içindeki ortalama sıcaklık değişimleri incelenmiş ve buna bağlı olarak yatak içerisinde depolanan termal enerji miktarı ve kullanılabilir enerji miktarı değişimleri hesaplanarak yatak içerisinde gerçekleşen basınç düşümü belirlenmiştir.