Soğutma Çevrimlerinde Ejektör Kullanımının Araştırılması

Soğutma Çevrimlerinde Ejektör Kullanımının Araştırılması

Hamza Taş, Necati Bilgin, Utku Şentürk, Ali Güngör

Soğutma sistemleri ve uygulama alanları, teknolojinin gelişimine paralel olarak gelişmekte ve yaygınlaşmakta olduğundan, soğutma için harcanan enerji maliyeti de yükselmektedir. Bu nedenle soğutma işleminde enerji tasarrufu sağlayabilecek uygulamaların geliştirilmesi ve az enerji ile daha çok soğutma yapılabilmesi önem kazanmıştır.

Ejektörlü soğutma çevrimi ve özellikle de ejektör tasarımları ile ilgili çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ejektörlü soğutma çevrimi ve ejektör tasarımı ile ilgili daha önceden yapılmış çalışmalar hakkında detaylı bir derleme sunulmaktadır.