Kapalı Yüzme Havuzlarında Enerji Yönetimi

Kapalı Yüzme Havuzlarında Enerji Yönetimi

M. Ziya Söğüt, Mehmet Özcan, T. Hikmet Karakoç

Yüzme havuzları bina uygulamaları arasında yüksek enerji tüketen binalardır. Bölgesel koşullara ve kullanım yüklerine rağmen bu tür yapılarda sürdürülebilir enerji yönetimi çok önemlidir. Bu çalışmada Ankara ve Bursa olmak üzere aktif kullanılan iki kapalı yüzme havuzunun sürdürülebilir enerji yönetimi enerji tasarruf potansiyelinin tanımlanması için öncelikle yapılması gereken bir ön etüt çalışması yapılmıştır. Çalışmada havuzlar için bir ön etüt algoritma modeli oluşturulmuştur. Daha sonra her bir bölge için hedef tüketimlere bağlı tasarruf potansiyelleri hesaplanmış ve buna bağlı kümülatif toplam değerler grafiğiyle tasarruf potansiyelinin kümülatif toplamları bulunmuştur. Yapılan etüt çalışmasına göre; toplam tasarruf potansiyeli her iki havuz m2 kullanımında %55,02 ile %64,44 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonunda havuzlarda bu potansiyele ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.