Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği: Bursa Örneği

Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği: Bursa Örneği

Zuhal Şimşek, Filiz Şenkal Sezer, Nilüfer Akıncıtürk

Tüm yapılarda olduğu gibi sağlık yapıları da yangın tehdidi altındadır. Patoloji laboratuvarı, kazan dairesi gibi hizmet mekanları, tutuşma kaynağı ve yangın yükünden dolayı yangın riskini büyük oranda arttırır. Yangın riskini arttıran bir diğer etkeni ise hastaların hareket yeteneği belirlemektedir. Hastaların hareket yeteneği kısıtlandıkça tahliye daha da güçleşmekte ve uzun sürmektedir. Bu nedenle, sağlık yapılarındaki personelin tahliyeyi en kısa zamanda tamamlayacak şekilde bilinçlendirilmesi, hastaların sağlıklı bir şekilde yangın mahallinden uzaklaştırılmasını sağlar. Personelin eğitimi tek başına asla yeterli değildir. Kaçış yollarının, mekanik sistemlerin, elektrik sistemlerinin vb. yönetmeliklere uygun şekilde tasarlanması gereklidir. Yangın güvenlikli yapı tasarımı ancak tüm bu yönetmelik hükümlerinin bir arada uygulanması sonucu gerçekleştirilebilmektedir.

Hastane kullanıcılarına bir anket uygulanmış, konuyla ilgili kullanıcının yapıların yangın güvenlik durumları ile ilgili bilinç düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin 4. büyük kenti olan Bursa ilindeki sağlık yapılarının bir bölümü uygulama alanı olarak seçilmiştir. 8 devlet ve 5 özel hastaneye uygulanan anketlerde doktor ve hemşirelerden oluşan 156 adet kullanıcı ile görüşülmüştür. Yangın güvenliği sorunlarının ele alındığı ankette alınan cevaplar yüzde ve grafiklere dökülerek yorumlanmıştır. Sonuçlar, yangın güvenliği ve duman kontrolü açısından 2 bölüm altında değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonunda elde edilen veriler, sağlık yapılarında yangın güvenliği açısından eksiklerin tespit edilerek, kullanıcıların bu konudaki bilinç düzeylerinin belirlenmesi konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir.