Aşırı Nemli Ortamlarda Isıl Konfor Ve İç Hava Kalitesi Projelendirme Esasları

Aşırı Nemli Ortamlarda Isıl Konfor Ve İç Hava Kalitesi Projelendirme Esasları

Celalittin Kırbaş

Mühendislik anlamıyla ısıl konfor ve kaliteli iç hava koşulları denildiğinde; insan için fizyolojik açıdan vücut suhunetine uygun sıcaklık, nem ve kaliteli solunum havası kontrolü akla gelir. Aşırı nemli ortamlar söz konusu olduğunda ise; ortam havasının fizyolojik yaşama uyumlu konfor şartlarının yanısıra, aşırı nemin kontrol edilmesi ile yapı konstrüksiyonuna olumsuz etkisinin önlenmesi zorunlu olmaktadır. Bu ve benzer ortamlarda gerek insan kaynaklı, gerekse yapının kullanım amacına uygun olarak sürekli ve yoğun miktarda nem üretimi nedeniyle, nemin korozotif etkisinin, başta hijyen ve sağlık koşulları ile yapı güvenliğini olumsuz etkilediği bilinir. Yazı kapsamında; konfor ihtiyacının gerekçesi olarak; metabolizma olayının bir sonucu olan vücut suhuneti ve vücut suhunetinin konfor algılama sınırları tetkik edilmiş olup; aşırı nemli ortamlardan; kapalı yüzme havuzları, saunalar, hamamlar, büyük ticari mutfaklar, fizik tedavi ve terapi salonları gibi aşırı nemli mekanların lüzumlu tasarım kriterleri belirtilmeye çalışılmıştır. Yapı kullanım amacına göre, sağlıklı yaşam için uygun ısıl konfor, nem, hijyen ve iç hava kalitesi doğru veri belirleme yöntemleri ile yapı güvenliği için aşırı nemin tasarım sürecinde kontrol edilmesinin sebep ve yöntemleri anlatılmaktadır. Spesifik bir konunun ele alınması yerine; benzer ortamların proje tasarımında, fizyolojik ihtiyaçlara uygun doğru veri tespit usulleri genel esaslar seviyesinde açıklanarak uygulama ve psikrometrik diyagram çalışmalarına yer verilmiştir.