Atık Gazın Dış Cepheden Atılması İle Karşılaşılan Sorunlar

Atık Gazın Dış Cepheden Atılması İle Karşılaşılan Sorunlar

Muammer Akgün

Ülkemizin ısıtma için kullanmış olduğu yakıt nedeni ile dışa bağımlı olmasından dolayı yakıtın tasarruflu ve bilinçli tüketilmesi gerekmektedir. Doğru kullanım konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir.

Yıllardır uygulanan yanlış enerji politikaları sonucu oluşan fazla yakıt tüketimi ve bununla birlikte oluşan ciddi enerji kaybının farkında olunmamıştır. Bunun için yapılarda enerji israfını önlemek asıl hedefimiz olmalıdır ve yapının ısıtma tekniğine ve bunun teknik kurallarına, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde kuralına uygun biçimde yapılmalıdır. Ancak bu şekilde yapılacak uygulamalarla insanların zehirlenmesi ve sağlığına zarar gelmesi önlenebilir.

Yoğuşmalı cihazlar yakıt tasarrufu amacıyla bir sistem olarak piyasaya sürülmüştür. Ülkemizde ise C-tipi cihazlar çok farklı algılanmaktadır. Özellikle geçmişten günümüze kadar uygunsuz bacaların yapılması, özellikle de bacalı cihazların atık gazlarının tuğla bacalardan atmosfere ulaştırılmaya çalışması yanında bireysel ısıtma yaptığımız C-tipi cihazların bina cephesinden tahliyesi çözümmüş gibi görünse de atık gazın yapılardan ve yaşam mahallerinden uzaklaştırılamaması gibi olumsuz sonuçları beraberinde getirmektedir.

Bu çalışmada bireysel ısıtmanın artması ile birlikte atık gazın dış cepheden atılması ve sonucunda oluşan sorunlar ile yapılan yanlış uygulamalar anlatılacaktır.