Bir Zeytinyağı Rafinasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi

Bir Zeytinyağı Rafinasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi

Elif Bozoğlan, Arif Hepbaşlı, Hüseyin Günerhan

Giderek tükenmekte olan enerji kaynaklarına karşın, global düzeyde artan enerji talebi, enerji verimliliği kavramını mühendisliğin en önemli konu başlıklarından biri haline getirmiştir. Bu nedenle, endüstriyel firmalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da hayati önem kazanmıştır. Bu çalışmada, İzmir’de faaliyet gösteren bir zeytinyağı fiziksel rafinasyon tesisinin enerji ve ekserji analizleri üzerine bazı bilgiler verilecektir. İncelenen sistem, plakalı ısı değiştiricileri, gövde-boru tipi bir ekonomizer, flaş tankları, bir karıştırma tankı, filtreler, distilasyon kolonları, bir pompa grubu ve bir yüksek basınçlı buhar jeneratöründen oluşmaktadır. Sistemde yer alan her bir bileşenin giriş ve çıkış akımlarının termodinamik özellikleri, öncelikle Mühendislik Denklem Çözücü (EES) programı ile belirlenecektir. Daha sonra, bileşenlerin verim ve ekserji yok oluşu değerleri EES programı üzerinde yazılacak yazılım ile hesaplanacaktır. Son olarak, elde edilen sonuçlar sunulacaktır. Sistemdeki en verimli bileşenin gövde-boru tipi ısı değiştirici iken en yüksek ekserji yok oluşu değerine sahip bileşenin distilasyon ünitesi olduğu sonucuna varılabilir.