Sıcak Su Ve Kızgın Su Sistemlerinde Genleşme Ve Genleşmenin Alınması

Sıcak Su Ve Kızgın Su Sistemlerinde Genleşme Ve Genleşmenin Alınması

Veli Doğan, Sultan Şimşek

Isıtma tesisatları devreye alınırken, sistemde tüm kontrol ve temizlikler yapıldıktan sonra, sistem için gerekli olan soğuk su ile ilk dolum yapılır. Herhangi bir bakım veya arıza nedeniyle sistemdeki su boşaltılmış ise, bakım ve arıza giderme işlemlerinden sonra, sistem tekrar su ile doldurulur. Sistem doldurma işlemi esnasındaki su sıcaklığı, mevsime ve tesisin bulunduğu bölgeye bağlı olarak, genellikle 5 ile 18oC civarındadır. Tesisata doldurulan su, kazanlar veya herhangi bir ısı kaynağı tarafından, belirtilen sıcaklıklara kadar ısıtılır. Sistemde bulunan su, bu ısıtma işlemi sonucunda hacimsel genleşmeye uğrar, bu genleşme sonucunda sistemde basınç artar. Bu tür sistemlerde “genleşme tankı” kullanmak, hacimsel artışı karşılayabilmek için uygulanan yöntemlerden en yaygın olanıdır. Genleşen su, sistemde dikkate alınıp basınç artışı durdurulmaz ise sistem zarar görecektir. Bu yazıda merkezi sıcak su sistemleri ile, kızgın su sistemlerinin basınçlandırılması ve genleşme kabı seçimi işlenecektir.