İç Hava Kalitesinin Sağlanmasında Sıcaklık Ve Nem Dağılımının Modellenmesi

İç Hava Kalitesinin Sağlanmasında Sıcaklık Ve Nem Dağılımının Modellenmesi

Seyhan Uygur Onbaşıoğlu, Eren Dikeç, Büşra Uğurlu, Orkun Doğu

İç ortam havasının insan konforu açısından istenen koşullara getirilmesi, gıda ve değerli ürünlerin saklanması, kurutma işlemleri ve benzer uygulamalar; kapalı bir hacmin içerisinde türbülanslı momentum, ısı geçişi ve havanın içerdiği su buharının dolaşımının incelenmesini gerektirir. Bu dolaşımda, havanın hacim içerisine giriş hızı, sıcaklığı ve nemi gibi işletimsel değişkenlerin yanısıra; giriş ve çıkış menfezlerinin konumları da etkilidir. Öte yandan; iç hava kalitesinin belirlenmesinde, toz ve kurum başta olmak üzere, katı parçacıkların konum ve miktarı da önemlidir. Bu çalışmada, sözedilen değişkenlere bağlı olan momentum, ısı ve kütle geçişi ile birlikte, hacım içerisinde mikron mertebesindeki katı parçacıkların hareketleri de modellenmiştir. Bu modelleme, parçacıkların hava akışı ile ısıl ve kimyasal açıdan etkilenmediği; ancak, bu akış tarafından “taşındığı” varsayımıyla, örnek probleme uyarlanmıştır.